Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100dn 63mm na terenie działki nr ewid. 93/46 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec
2 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 24/14 obręb ewid. 0013.
3 Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, słupa SN, linii kablowej 0,4kV, załącznika kablowego oraz kontenerowej stacji transformatorowej na terenie: działek nr ewid. 1/70, 1/20, 1/65, 1/41 obręb ewid. 0003, działek nr ewid. 2/4, 2/14, 2/6, 2/32, 2/34 obręb ewid. 0004, działek nr ewid.1, 3, 4/2, 10, 13, 11/1, 6/18, 5/9, 5/1, 11/8 obręb ewid. 0009 miasta Złocieniec
4 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do przepompowni ścieków na terenie działek nr ewid. 338/45, 338/46, 338/47, 338/48, 338/49, 338/50, 338/51, 338/52, 338/53, 338/54, 338/55, 338/56, 338/57, 338/58, 338/59, 338/60, 338/42, 338/43, 337 obręb ewid. 0006, jednostka ewid. m. Złocieniec
5 Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 169 obręb 0011, Złocieniec-11
6 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Referacie Finansów i Budżetu, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu,, ul. St. Rynek 3
7 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "działka nr ewid. 44/13 obręb 12 miasta Złocieńca"
8 Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych nr 131/16, 131/17, 131/19, 131/20 obręb 0015, Złocieniec-15
9 zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postepowania w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 24/19 obręb ewid. 0014 m. Złocieniec
10 zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowego na lokal usługowy tj. lodziarnio - ciastkarnię na terenie działki nr ewid. 62/13 obręb ewid. 0011