Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 93/31 obr. 6 Złocieńca
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr ewid. 2/9 obręb ewid. 0004 Złocieniec - miasto, stanowiącej teren Zamknięty Ministra Obrony Narodowej.
3 Ogłoszenie o naborze wniosków 2021
4 Informacja o możliwości wydzierżawienia na cele umieszczenia w gminnej drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
5 Dane teleadresowe
6 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Złocieniec za II kwartał 2021 roku
7 Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za II kwartał 2021r.
8 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 1/50 i 1/51 obręb ewid. 0003 jednostka ewid. miasto Złocieniec.
9 ROZPORZĄDZENIE NR 21/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa
10 BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3