Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Złocieńcu

|--- Dane teleadresowe

|--- Kontakt telefoniczny

|--- Kontakt z osobami słabo słyszącymi lub niesłyszącymi

|--- Organizacja Urzędu

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Nabór do pracy

|--- Etyka w urzędzie

|--- Regulamin Pracy

|--- Badanie zadowolenia klienta

Poradnik interesanta

|--- Działalność gospodarcza, zezwolenia

|--- Ewidencja ludności i dowody osobiste

|--- Narodziny, małżeństwa, zgony

|--- Oświata, kultura, kultura fizyczna i sport, organizacje pozarządowe

|--- Podatki i opłaty lokalne

|--- Nieruchomości

|--- Gospodarka komunalna i planowanie przestrzenne

|--- Odpady, ochrona środowiska

|--- Dotacje i dofinansowania

|--- Pozostałe

Ochrona danych osobowych

|--- Administrator danych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|--- Inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|--- Klauzule informacyjne dotyczące gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

Informacje

|--- COVID-19 Informacje

|--- Wybory i referenda

      |--- 2020.06 Wybory Prezydenta RP

      |--- 2020.05 Wybory Prezydenta RP

      |--- 2019.10 Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- Operatorzy kalkulatora wyborczego

            |--- Informacje dla OKW

      |--- 2019.05 Wybory do Parlamentu Europejskiego

|--- Raport o stanie Gminy Złocieniec

|--- Działalność lobbingowa

|--- Procedury zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

|--- Planowanie zamówień publicznych

|--- Zamówienia publiczne

      |--- Rozstrzygnięte przetargi

      |--- Przetargi

|--- O stanie samorządu

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Konsultacje społeczne

|--- Ogłoszenia i komunikaty

      |--- Dotacje na zabytki w 2021 r. - II nabór wniosków

      |--- Dotacje na zabytki w 2021 r.

      |--- Dotacja na zabytki w 2020 r.

      |--- Spis rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów

      |--- Barszcz Sosnowskiego

      |--- AZBEST 2019

      |--- harmonogram sprzątania ulic w okresie 01.04-30.11.2017 r.

      |--- Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

      |--- AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |--- Opracowanie projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

      |--- Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |--- AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec

      |--- Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |--- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |--- Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

      |--- Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

      |--- AZBEST

|--- Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Składane w 2021 roku

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |--- Składane w 2020 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2019 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |--- Zakończenie kadencji 2014 - 2018

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2018 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2017 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2016 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2015 roku

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |--- Rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Zakończenie kadencji 2010 - 2014

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2014 roku

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |--- Składane w 2013 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Składane w 2012 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |--- Składane w 2011 roku

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

      |--- Zakończenie kadencji 2006 - 2010

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- składane w 2010 roku

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Złocieniec

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

            |--- Radni Rady Miejskiej

      |--- Druki oświadczeń majątkowych

      |--- 2009

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Kierownicy Jednostek

            |--- Pracownicy Urzędu Miejskiego

      |--- 2008

            |--- Pracownicy UMiG

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Kierownicy Jednostek

      |--- 2007

            |--- Kierownicy Jednostek

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy UMiG

      |--- 2006

            |--- Rozpoczęcie kadencji 2006 - 2010

            |--- Zakończenie kadencji 2002 - 2006

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy UMiG

            |--- Kierownicy jednostek

      |--- 2005

            |--- Kierownicy jednostek

            |--- Rada Miejska

            |--- Pracownicy UMiG

      |--- 2004

            |--- Kierownicy jednostek

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Pracownicy UMiG

|--- Gmina sprzedaje

      |--- Dzierżawa na CELE ROLNE

|--- Oświadczenia o działalności gospodarczej

      |--- Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - rok 2008

      |--- Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - początek kadencji 2006-2010

      |--- Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo prowadzonej w 2005 roku

|--- Dane publiczne

      |--- Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

            |--- Najwyższa Izba Kontroli

                  |--- Odpowiedź dot. wystapienia pokontrolnego

                  |--- Wystąpienie pokontrolne - sierpień 2004r.

                  |--- Protokół kontroli 8-28.07.2004r.

            |--- Kontrola archiwum zakładowego 17 czerwca 2004r.

            |--- Kontrola Referatu Spraw Obywatelskich 13 maja 2004r.

            |--- Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego 18 maja 2004r.

|--- Finanse

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2021

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2020

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2019

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2018

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2017

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2016

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2015

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2014

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2013

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2012

            |--- Budżet gminy Złocieniec 2012

            |--- Projekt budżetu 2012

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2011

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2010

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2009

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2007

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2008

      |--- Wykazy zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych

            |--- styczeń - grudzień 2009 rok

            |--- Wykazy za okres od 01.01 - 31.12.2006r.

      |--- Budżet Gminy Złocieniec 2006

|--- Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna

      |--- Kontrole zewnętrzne

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

                  |--- Kontrola problemowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków

            |--- 2009 rok

                  |--- Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Złocieńcu

                  |--- Powiązania budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi.

            |--- 2008 rok

                  |--- Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi

                  |--- Kontrola doraźna projektu ZPORR nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 pn. "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA"

                  |--- Realizacja dochodów w 2007r. windykacja należności w 2007r. terminowość przekazywania sprawozdań, wykorzystanie dotacji celowych za 2007 rok

                  |--- Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

                  |--- Gospodarowanie komunalnym mieniem użytkowanym w latach 2007 - 2008

                  |--- Realizacja zadań obronnych przez Urząd Miasta i Gminy

            |--- 2007 rok

                  |--- Kontrola problemowa Projektu Nr 117/KW/2006, pod nazwą "Modernizacja toalet uczniowskich w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Złocieńcu"

                  |--- Kontrola archiwum zakładowego USC

                  |--- Kontrola problemowa z zakresu organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

                  |--- Kontrola kompleksowa realizacji projektu ZPORR Z/2.32/III/3.2/482/05 pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kaszubskiej w Złocieńcu

                  |--- Nadzór nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodność rejestru wyborców, nadzór nad realizacją ustawy prawo o aktach stanu cywilnego o zmianie imion i nazwisk, o zgromadzeniach

                  |--- Kontrola ewidencji działalności gospodarczej

                  |--- Kontrola kompleksowa realizacji projektu ZPORR Z/2.32/III/3.2/482/05 pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kaszubskiej w Złocieńcu

                  |--- Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi. Okres 2005r.

                  |--- Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej MiG Złocieniec

            |--- 2006 rok

            |--- 2005 rok

            |--- 2004 rok

      |--- Kontrole wewnętrzne

|--- Zamierzenia, projekty i programy

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2023

      |--- Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Złocieńca

      |--- Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020

      |--- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017

      |--- Program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

      |--- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2016

      |--- Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016

      |--- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017

      |--- Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020

      |--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

      |--- Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji

      |--- Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015

      |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złocieniec

      |--- Plan gospodarki odpadami

|--- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "działka nr ewid. 44/13 obręb 12 miasta Złocieńca"

      |--- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa

|--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

      |--- Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec

      |--- ?Osiedle Ogród Pałacowy? w Złocieńcu przy ul. Ogród Pałacowy zlokalizowane na części działki nr 338/39, obręb 0006 miasta Złocieniec

      |--- Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec, miejscowości Darskowo

      |--- Rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych polegająca na budowie instalacji gazu naziemnego LPG na działce nr 23/1 w obr. 17 położonej przy ul. Piaskowej 8 w Złocieńcu

      |--- Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec

      |--- Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu i wdrożenie w maszynach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach wpływających na proces ich instalacji oraz naprawy i konserwacji dla zakładu STM Sp. z o. o. zlokalizowanego na dz. ewid. nr 25 w Złocieńcu przy ul. Piaskowej

      |--- Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych "Osiedle Zielone"

      |--- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości powyżej 1 km wraz z tłocznią ścieków dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowej w Złocieńcu

      |--- Budowa budynku inwentarskiego dla stada bydła rasy Limousine o obsadzie 150 DJP, wiaty na siano, płyty na kiszonkę, płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na cz. dz. 177 w obr. Stare Worowo w gminie Złocieniec

      |--- Dotyczy zmiany decyzji dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 5 budynków mieszkalno - usługowych obejmujących 4 budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |--- Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład ciepłownictwa Sp. z o. o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

      |--- Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr G580092 położonej na terenie działek nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo oraz nr ewid. 237/1 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec

      |--- Powiększenie istniejącego stada bydła rasy Limousine, o obsadzie 156 DJP, do wielkości 306 DJP, budowie budynku inwentarskiego, wiaty na siano, płyty na kiszonkę oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w gminie Złocieniec, na terenie północno zachodniej części działki 177, obręb 0022 Stare Worowo, miejscowość Stare Worowo

      |--- Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009LIFEDrawaPL - Zadanie Złocieniec (C4)

      |--- Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy jednostanowiskowy

      |--- Zmiana sposobu użytkowania b. bazy paliw w miejscowości ZŁocieniec

      |--- Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 81/28 w miejscowości DARSKOWO, gm. Złocieniec, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej

      |--- Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 35/38, w miejscowości ZŁOCIENIEC, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej

      |--- Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów: rotacyjnej maszyny rozdmuchowej, maszyn rozlewniczych i linii technologicznych, opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach dla zakładu STM Sp. z o. o. w Złocieńcu zlokalizowanego na działce 25 w Złocieńcu

      |--- MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2

      |--- MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu

      |--- Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

      |--- Budowa oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

      |--- Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców Gminy Złocieniec

      |--- Zmiana zagospodarowania terenu - zalesienie działki o nr ewid. 37 obr. Stawno o powierzchni 0,4147 ha stanowiącej pastwisko IV klasy

      |--- Budowa osiedla mieszkaniowego ul. Dębowa i ul. Bukowa

      |--- Przebudowa mostu na rzece Drawa w m. Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. St. Staszica)

      |--- Budowa stacji paliw z myjnią samochodową

      |--- Postępowanie z udziałem społeczeństwa

      |--- POSTANOWIENIA

      |--- Informacja o INNYCH WYDANYCH DECYZJACH o środowiskowych uwarunkowaniach

            |---

      |--- OGŁOSZENIA o wszczęciu postępowania

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA ZŁOCIENIEC

      |--- Harmonogram spotkań w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

      |--- PRZETERMINOWANE LEKI

      |--- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      |--- AKCYJNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

      |--- DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec

      |--- ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013R.

      |--- ROZWIĄZYWANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

      |--- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

      |--- AZBEST 2019

            |--- Azbest 2019

      |--- ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r .

      |--- AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |--- Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. r.

      |--- Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2015 r.

      |--- Osiągnięte przez gminę w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

      |--- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |--- Segregujesz - zyskujesz - Ulotka 215

      |--- Osiągnięte przez gminę w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2014 r.

      |--- Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |--- Harmonogramy odbioru odpadów w 2015 r.

      |--- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |--- Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku

      |--- Terminy selektywnej zbiórka odpadów komunalnych w II połowie 2014 r.

      |--- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

      |--- Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku

      |--- Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

      |--- Terminy zbiórki odpadów segregowanych

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC

      |--- JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

      |--- AZBEST

            |--- Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

      |--- REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

            |--- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zlocieniec

      |--- AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI

            |--- UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

                  |--- Uchwała Nr XXXIV/297/2013

                  |--- UCHWAŁA NR XXXIV/296/2013

                  |--- UCHWAŁA NR XXVIII/246/2012

                  |--- Regulamin utrzymania czystości

|--- Społeczna Komisja Mieszkaniowa

|--- Zużyty sprzęt

|--- Wyroby z azbestu

      |--- AZBEST 2019

      |--- AZBEST 2017 - nabór wniosków

      |--- Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r.

      |--- AZBEST 2016 - nabór wniosków

      |--- Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2015

      |--- Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r.

      |--- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032.

      |--- Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Udostępnianie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, w

|--- Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania oraz statystyczna liczba dzieci

|--- Dostępność

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

Organizacja działania gminy Złocieniec

|--- Wspólnota samorządowa

|--- Organy jednostek pomocniczych

|--- Organy Gminy

      |--- Burmistrz Złocieńca

      |--- Rada Miejska

|--- Zadania gminy

|--- Mienie komunalne

|--- Kontakty i współpraca

      |--- Miasta partnerskie

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

|--- Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza

      |--- Interpelacje i zapytania radnych

            |--- KADENCJA 2018 - 2023

                  |--- Waszczyk Mateusz

                  |--- Sołtys Łukasz

                  |--- Sobczak Jarosław

                  |--- Pawłowska Barbara

                  |--- Macul Jan

                  |--- Kuczyńska-Kochana Monika

                  |--- Koźma Tadeusz

                  |--- Kozak Grażyna

                  |--- Kowalska Mariola

                  |--- Kacianowski Mirosław

                  |--- Jurski Piotr

                  |--- Jankowski Andrzej

                  |--- Frankowska Elżbieta

                  |--- Cyc Roman

                  |--- Albiniak Zbigniew

            |--- KADENCJA 2014 - 2018

                  |--- Zbigniew Albiniak

                  |--- Waldemar Bolt

                  |--- Waldemar Buca

                  |--- Grażyna Buczek

                  |--- Elżbieta Frankowska

                  |--- Edward Herbut

                  |--- Mirosław Kacianowski

                  |--- Grażyna Kozak

                  |--- Andrzej Kozubek

                  |--- Tadeusz Koźma

                  |--- Monika Kuczyńska-Kochana

                  |--- Jan Macul

                  |--- Pawel Mela

                  |--- Wojciech Pawłowicz

                  |--- Barbara Pawłowska

      |--- Protokoły z sesji Rady Miejskiej

            |--- KADENCJA 2018 - 2023

            |--- KADENCJA 2014 - 2018

            |--- KADENCJA 2010 - 2014

            |--- KADENCJA 2006 - 2010

      |--- uchwały Rady Miejskiej

            |--- kadencja 2018 - 2023

            |--- kadencja 2014 - 2018

            |--- kadencja 2010 - 2014

            |--- kadencja 2006 - 2010

            |--- kadencja 2002 - 2006

      |--- Petycje

      |--- zarządzenia Burmistrza Złocieńca

            |--- Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2008

            |--- Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2007

            |--- Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2006

            |--- Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2005

|--- Akty prawa miejscowego gminy Złocieniec

|--- Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

|--- Ustawy, rozporządzenia...

      |--- Przepisy inne

      |--- Przepisy finansowe

      |--- Przepisy ogólne

|--- Statut gminy Złocieniec

|--- Akty normatywne i inne akty prawne

Gminne jednostki organizacyjne - BIP

|--- Zakłady budżetowe i inne

      |--- Złocieniecki Ośrodek Kultury

|--- Jednostki budżetowe

      |--- Żłobek w Złocieńcu

      |--- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu

      |--- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Status prawny

      |--- Przedszkole w Złocieńcu

      |--- Gimnazjum Nr 2

      |--- Gimnazjum Nr 1

      |--- Szkoła Podstawowa Nr 2

      |--- Szkoła Podstawowa Nr 1

            |--- Podręczniki 2009 - 2010

            |--- Działalność jednostki

|--- Gminne osoby prawne

      |--- PKS Złocieniec Sp. z o. o.

      |--- Zakład Wodociągów i Kanlizacji Spółka z o.o.

      |--- Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.

      |--- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

      |--- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Instrukcja korzystania z BIP

|--- Instrukcja korzystania z BIP