Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Konsultacje rocznego program współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. 2021-09-29 09:08:24
dokument Konsultacje społeczne przeprowadzone w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych w gminie Złocieniec. 2021-09-27 12:42:23
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców sołectw Chlebowo i Szczycienko w sprawie połączenia sołectw Chlebowo i Szczycienko i utworzenia sołectwa Chlebowo. 2021-07-15 10:28:32
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Złocieńca z dnia 22.06.2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców w celu uzyskania opinii mieszkańców sołectw Cieminko i Płocie w sprawie połączenia sołectw Cieminko i Płocie i utworzenia sołectwa Cieminko. 2021-06-30 11:29:44
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Złocieńca z 22.06.2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców w celu uzyskania opinii mieszkańców sołectw Szczycienko i Siecino w sprawie połączenia sołectw Szczycienko i Siecino i utworzenia sołectwa Siecino. 2021-06-30 11:28:22
dokument Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku 2020-09-17 13:07:12
dokument S p r a w o z d a n i e z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020. 2019-12-04 10:42:30
dokument Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020. 2019-12-04 10:41:32
dokument Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2019-09-25 08:13:19
dokument W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązujących statutów sołectw w gminie Złocieniec 2019-08-27 13:39:34
dokument W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Złocieniec 2019-08-27 13:33:21
dokument W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych w gminie Złocieniec 2018-12-28 09:33:41
dokument Raport z konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu "Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw" ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023 2018-12-28 08:52:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu ?Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw? ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023. 2018-11-09 09:54:11
dokument Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 2018-10-19 11:27:35
dokument Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-10-03 11:42:49
dokument Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 2017-10-03 09:49:42
dokument Raport z konsultacji społecznych "Dotyczących konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023" 2017-08-25 11:33:43
dokument Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec 2017-07-07 13:57:02
dokument Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-10 11:13:42
dokument RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZŁOCIENIEC W SPRAWIE ?STRATEGII ROZWOJU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2015 ? 2025? ODBYTEGO W RAMACH PROJEKTU ?DIALOG OBYWATELSKI POWIATU DRAWSKIEGO? WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2014-07-09 08:01:05
dokument Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanej inwestycji pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego, śmietnika, parkingu i układu komunikacyjnego z podniesieniem poziomu nawierzchni, budowa sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilenia elektrycznego" przy ul. Kasztanowej w Złocieńcu 2013-07-27 03:14:09
dokument Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu" 2013-07-27 03:12:28