Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gospodarka komunalna i planowanie przestrzenne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wniosek o rewitalizacja 2020-09-01 09:10:07
dokument Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:42:59
dokument Sporządzanie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:38:05
dokument Wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:25:59
dokument Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2013-05-29 07:17:01
dokument Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-28 14:52:29
dokument Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2013-05-28 14:34:16
dokument Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu 2013-05-28 14:19:17
dokument Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości 2013-05-28 14:09:23
dokument Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy 2013-05-28 14:01:46
dokument Decyzja na zezwolenie w sprawie lokalizacji wjazdu, zjazdu 2013-05-27 12:31:36
dokument Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2013-05-27 12:27:13