Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia i komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - wrzesień 2021 r. 2021-08-25 12:53:50
katalog Dotacje na zabytki w 2021 r. - II nabór wniosków 2021-08-23 12:35:20
dokument Wyniki konkursu "Organizacja wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w tym propagowanie idei trzeźwościowych, zagospodarowanie czasu wolnego i podtrzymywanie trzeźwości". 2021-08-20 10:57:43
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 02.08.2021r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2021-08-02 13:10:18
katalog Dotacje na zabytki w 2021 r. 2021-07-28 11:03:35
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 21/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-07-22 09:06:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.46.2021.DK z dnia 06 lipca 2021 r. - zezwolenia na usunięcie drzewa (świerka pospolitego) z nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 268/4 w obrębie 11 miasta Złocieniec). 2021-07-08 07:42:33
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" 2021-07-06 08:12:28
dokument Informacja o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach - CEEB 2021-06-30 13:49:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. ,,Organizacji działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Złocieniec" 2021-06-11 09:12:47
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych 2021-05-25 11:52:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.10.2021.DK z dnia 11 maja 2021 r. - zezwolenia na usunięcie dwóch drzew (wierzb kruchych) z nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 (dz. nr 268/4 w obrębie 11 miasta Złocieniec). 2021-05-13 14:59:06
dokument Wzór wniosku o dofinansowanie zadań polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gm. Złocieniec w 2021 roku 2021-05-13 14:08:53
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca nr ZGO.6232.1.14.2021.DK z dnia 13 maja 2021 r. dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec w roku 2021 2021-05-13 14:08:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.12.2021.DK z dnia 11 maja 2021 r. - zezwolenia na usunięcie trzech drzew (jarząbu pospolitego i dwóch daglezji zielonych) z nieruchomości położonej przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3 (dz. nr 45/63 w obrębie 12 miasta Złocieniec). 2021-05-13 14:05:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.11.2021.DK z dnia 11 maja 2021 r. - zezwolenia na usunięcie drzewa (lipy drobnolistnej) z nieruchomości położonej przy ul. Czaplineckiej 20 (dz. nr 45/56 w obrębie 12 miasta Złocieniec). 2021-05-13 14:04:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.9.2021.DK z dnia 11 maja 2021 r. - zezwolenia na usunięcie dwóch drzew (jarząbów pospolitych) z nieruchomości położonej przy ul. Racławickiej 5 (dz. nr 45/51 w obrębie 12 miasta Złocieniec). 2021-05-13 14:03:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji nr ZGO.6131.8.2021.DK z dnia 11 maja 2021 r. - zezwolenia na usunięcie drzewa (robinii akacjowej) z nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 3 (dz. nr 45/50 w obrębie 12 miasta Złocieniec). 2021-05-13 14:02:18
dokument Budowa Obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20 - Akcja informacyjna 2021-05-10 08:24:40
dokument Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021 2021-04-27 14:07:33
dokument Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury w roku 2021 2021-04-27 14:07:00
dokument Informacja o odstrzale sanitarnym dzików - rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskie 2021-04-15 08:42:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec. 2021-04-12 14:12:45
dokument Ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych 2021-03-23 10:19:15
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. ?Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności? w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec 2021-03-19 12:59:14
dokument Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. ZWP 3 2021-03-18 14:02:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw administracyjnych, podatkowych i kontrolnych w sprawach podatkowych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2021-03-08 11:41:28
dokument Cyfryzacja procedur inwestycyjno - budowlanych i powstanie serwisu e-budownictwo 2021-03-04 11:18:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia: projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. 2021-03-02 14:50:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew 2021-02-12 13:41:55
dokument Informacja o utworzeniu gminnego biura spisowego do wykonywania prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w gminie Złocieniec oraz o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych (terenowych) w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku w gminie Złocieniec 2021-01-29 17:22:07
dokument Informacja o przyznanym klubom sportowym, działającym na terenie gminy Złocieniec i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, następujące kwoty dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 2021-01-29 13:50:53
dokument Informacja o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec 2021-01-13 13:44:39
dokument Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec 2021-01-07 14:27:36
dokument Informacje o wyrobach zawierających azbest 2021-01-04 11:42:37
dokument Informacja o złożeniu wniosków o przyznanie dotacji - ofert realizacji zadania publicznego na podstawie Uchwały Nr LXIII/432/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dn 9.11.2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gm Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2020-12-23 14:10:57
dokument Planowane polowania zbiorowe 2020/21 - Koło Łowieckie "Jeleń" 2020-11-05 14:20:04
dokument Planowane polowania zbiorowe 2020/21 - Koło Łowieckie "TRAK" w Bydgoszczy 2020-11-05 14:17:59
dokument Planowane polowania zbiorowe 2020/21 - Koło Łowieckie "Bażant" 2020-11-05 14:15:27
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu 2020-10-09 08:23:42
dokument Azbest 2020 - informacja o uzyskanym dofinansowaniu 2020-10-05 10:32:48
dokument Informacje o polowaniach zbiorowych - Srebrny Lis w Tarczynie 2020-09-03 13:31:31
katalog Dotacja na zabytki w 2020 r. 2020-09-01 14:59:21
dokument Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych 2020-08-27 07:07:12
dokument Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej" - informacja dla rolników 2020-07-06 12:32:21
dokument Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - informacja dla rolników 2020-07-06 12:31:06
katalog Spis rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów 2020-06-15 14:08:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73/202 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. "Organizacji działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Złocieniec" 2020-06-01 09:20:00
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych ? czerwiec 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-05-18 08:13:26
dokument Komunikat Burmistrza Złocieńca z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zasad obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2020-05-05 10:15:59
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2020-04-28 07:42:36
dokument Komunikat w sprawie gospodarowania odpadami 2020-04-08 14:38:47
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec w roku 2020 - przedłużenie terminu składania wniosków - dokument stracił ważność 2020-03-24 10:45:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec w roku 2020 - dokument stracił ważność 2020-03-02 14:52:52
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych ? marzec 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-03-02 13:06:42
dokument Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.02.2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-21 13:33:17
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 10.02.2020r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2020-02-11 10:01:55
dokument Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych w zakresie sportu na 2020 r 2020-01-21 14:26:06
dokument Informacja o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji celowej w zakresie sportu na 2020 rok 2020-01-21 14:24:37
dokument Ogłoszenie o dodatkowych polowaniach Koła Łowieckiego "Myśliwiec" 2020-01-13 16:44:50
dokument Plan polowań Koła Łowieckiego "Jeleń" obwód łowiecki nr 145 2020-01-13 16:42:37
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2020-01-02 09:48:24
dokument Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec 2019-12-23 14:33:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 grudnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec. 2019-12-23 13:28:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec 2019-12-23 13:27:28
dokument 2020 - harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie - dokument stracił ważność 2019-12-17 10:22:52
dokument obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WRiR-I.7131.1.25.2019.MS z dnia 18 listopada 2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu tego projektu do publicznego wglądu 2019-11-22 08:09:28
dokument Ogłoszenie o sprzedaży drewna - dokument stracił ważność 2019-11-13 11:18:24
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - listopad 2019 r. 2019-10-24 09:31:51
dokument terminy planowanych polowań zbiorowych 2019-10-22 11:44:55
dokument Obwieszczenie dot. opracowania "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" - dokument stracił ważność 2019-10-16 14:30:12
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa nawierzchni drogi gminnej, ulica Warszawska i Pyrzycka w miejscowości Złocieniec". 2019-10-03 08:16:46
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 03.09.2019r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-09-04 07:58:43
dokument Informacja o wyborze oferty - "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej - w ramach rządowego programu OSA" 2019-08-29 14:35:01
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-08-28 12:38:56
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - wrzesień 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-21 13:10:59
dokument Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne 2019-08-20 11:21:30
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową - dokument stracił ważność 2019-08-14 13:19:23
dokument Zapytanie ofertowe - "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej - w ramach rządowego programu OSA" 2019-08-08 13:23:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2019-08-08 09:32:15
dokument Informacja o planowanych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019/20 - Żbik Budowo 2019-08-06 10:48:06
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa nawierzcni drogi gminnej - ulica Warszawska i Pyrzycka 2019-07-24 08:31:47
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 11.07.2019r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-07-12 12:18:11
dokument Informacja dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy w dniu 15.06.2019r. 2019-07-05 07:08:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca - AZBEST - nabór wniosków - dokument stracił ważność 2019-07-01 10:58:14
dokument Ogłoszenie w sprawie spisu wyborców do izb rolniczych 2019-06-17 14:49:52
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 12.06.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-06-13 14:21:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo". 2019-06-12 08:00:22
dokument Zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1998Z (Bobrowo). 2019-06-05 14:30:30
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 28.05.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-05-29 08:10:51
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 21.05.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-05-24 12:25:08
dokument OGŁOSZENIE Burmistrza Złocieńca z dnia 22 maja 2019 r. o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników w gminie Złocieniec 2019-05-24 07:52:54
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 15.05.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-05-20 08:22:28
dokument Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego. 2019-05-14 11:17:15
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - czerwiec 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-05-14 07:41:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie dwóch drzew - dokument stracił ważność 2019-05-14 07:37:23
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 09.05.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-05-09 14:53:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo". 2019-05-09 14:43:35
dokument Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizcji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowaną na integrację społeczności". 2019-04-19 11:32:55
dokument obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - dokument stracił ważność 2019-04-11 14:35:47
dokument Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest - dokument stracił ważność 2019-04-09 07:30:22
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - sektor 2 2019-04-05 10:55:17
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 19.03.2019r o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2019-03-19 08:11:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew. 2019-03-06 13:03:21
dokument harmonogram odbioru odpadów w 2019 r. - sektor I - dokument stracił ważność 2019-02-20 11:00:07
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - marzec 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-02-20 10:59:25
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 29 stycznia 2019r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2019-01-29 12:53:38
dokument Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla rodzinnego ogrodu działkowego 2019-01-21 10:12:02
dokument Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2019-01-11 12:03:56
dokument harmonogram odbioru odpadów - część ostrowicka - dokument stracił ważność 2019-01-11 11:42:07
dokument Ogłoszenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Jeleń" 2019-01-10 15:03:41
dokument Ogłoszenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Żbik Budowo" 2019-01-10 15:03:16
dokument Ogłoszenie o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Cyranka" 2019-01-10 15:02:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku na terenie gminy Złocieniec. 2019-01-10 13:39:05
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocienca dot. inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dokument stracił ważność 2019-01-10 12:59:54
dokument Ogłoszenie o przyznanych dotacjach dla stowarzyszen sportowych na 2019 r 2019-01-07 13:52:58
dokument Informacja o polowaniach zbiorowych - Koło Łowieckie "Bażant" 2019-01-07 07:48:27
dokument Informacja o polowaniach zbiorowych - 180 OHZ Nadleścnictwa Złocieniec 2019-01-07 07:46:54
dokument Zmiana ogłoszenia Burmistrza Złocieńca o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będa przewozy 2019-01-04 13:47:26
katalog Barszcz Sosnowskiego 2019-01-04 11:27:01
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2019 roku na terenie gminy Złocieniec. Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Złocieńca z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2019-01-03 09:19:18
katalog AZBEST 2019 2019-01-02 08:55:00
dokument Raport z konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu "Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw" ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023 2018-12-21 13:55:58
dokument Informacja o polowaniach zbiorowych - 180 OHZ Nadleścnictwa Złocieniec 2018-11-09 14:02:11
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - dokument stracił ważność 2018-10-31 11:15:26
dokument Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-10-30 10:35:15
dokument Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Bażant" 2018-10-12 08:13:27
dokument Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Żbik Budowo"" 2018-10-12 08:12:55
dokument Ogłoszenie o złożonych wnioskach o dotację na 2019 r w zakresie sportu 2018-10-10 14:18:26
dokument Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Cyranka" - dokument stracił ważność 2018-10-08 08:28:21
dokument Obwieszczecie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2018-10-02 12:53:47
dokument Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia obowiazkowej deratyzacji w części miasta Złocieńca - dokument stracił ważność 2018-09-24 11:02:46
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca z dnia 20.09.2018r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-09-20 13:33:24
dokument Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych Koła "Myśliwiec" - dokument stracił ważność 2018-08-22 07:57:58
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - dokument stracił ważność 2018-08-21 10:37:47
dokument W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec 2018-08-20 23:18:49
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" 2018-07-11 14:10:24
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 19.06.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-06-19 08:06:51
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec2018 r. - dokument stracił ważność 2018-05-28 09:46:23
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-04-20 10:24:43
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca - Barszcz sosnowskiego 2018-04-17 13:44:43
dokument Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2018 r. 2018-04-12 12:09:26
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na zadanie publiczne pod nazwą: Prowadzenie Orkiestry Dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 2018-03-30 10:15:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą: "Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych." 2018-03-30 08:15:23
dokument Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2018-03-29 09:30:47
dokument ZIELONA ŁAWECZKA - dokument stracił ważność 2018-03-20 12:41:24
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-03-06 08:20:00
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-03-06 08:19:35
dokument Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec. 2018-03-01 15:14:26
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:11:30
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:06:15
dokument Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:16:59
dokument Wyniki otwartych konkursów ofert w zakresie kultury w 2018 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Złocieńca Nr 18/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą:"Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych". 2018-02-09 08:11:11
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-02-08 11:40:54
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu z późn.zm. w budżecie gminy Złocieniec na 2018 r wydzielone zostały nw. kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu 2018-02-08 11:36:58
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 23.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-01-23 09:03:39
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 18.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-01-18 13:24:34
dokument Burmistrz Złocieńca informuje o publikacji ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec 2018-01-10 14:19:17
dokument Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z dnia 04 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich w zakresie kultury w 2018 r. na terenie gminy Złocieniec. 2018-01-04 15:30:52
dokument Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-03 08:56:01
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2017-12-07 14:50:14
dokument Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS. Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość? 2017-12-01 13:45:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - dokument stracił ważność 2017-11-14 07:23:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-11-07 11:45:05
dokument Owieszczenie o sporządzeniu i konsultacjach społecznych dla projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2017-11-07 11:01:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" - dokument stracił ważność 2017-10-25 10:43:21
dokument Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". 2017-10-18 10:42:58
dokument Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych 2017-10-10 08:17:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 161/3 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec. 2017-10-09 12:43:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Złocieńca z dnia 27 września 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017-2023? 2017-09-28 08:10:18
dokument Informacja Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie przystąpienia do prac utrzymaniowych na rzekach i ciekach wodnych znajdujących się na terenie gminy Złocieniec 2017-09-06 17:01:45
dokument Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w czasie nawałnic. 2017-09-01 12:05:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2017-08-30 09:33:49
dokument OBWIESZCZENIE - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". 2017-08-29 12:44:59
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-08-29 11:03:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulicy Okulickiego projektowanym wylotem do rzeki ziemi. 2017-08-18 08:39:28
dokument obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2017-08-01 07:53:25
dokument obwieszczenie RZGW w Szczecinie o zmianie rozporzadznia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2017-07-25 16:43:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-07-18 12:24:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-07-18 12:24:01
dokument zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/60 o. 3 - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:02:50
dokument zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/59 o. 3 - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:02:02
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania dz. 1/60 o.3 - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:03:50
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania dz. 1/59 o.3 - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:03:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Kosynierów 1 - dokument stracił ważność 2017-06-21 10:58:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:22:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:22:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:21:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:21:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:20:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:20:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:19:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:19:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:18:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:18:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:17:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:16:31
dokument OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. - dokument stracił ważność 2017-05-29 11:14:43
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-25 12:03:42
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-05-24 07:50:05
dokument Informacja o projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 2017-05-22 09:10:41
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:37:50
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:37:24
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:56
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:26
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:01
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:35:38
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:35:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:34:34
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:31:34
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:29:53
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:28:13
katalog harmonogram sprzątania ulic w okresie 01.04-30.11.2017 r. 2017-04-13 12:25:24
dokument OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2017-04-12 10:46:16
dokument Informacja o przeprowadzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 8:41 trening uruchamiania i pracy syren alarmowych, których celem jest wyrażenie pamięci katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. 2017-04-09 10:33:16
dokument Barszcz Sosnowskiego 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-31 12:40:34
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 27 marca 2017r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2017-03-28 09:20:57
dokument Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:48:56
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:44:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - dokument stracił ważność 2017-02-28 08:06:50
dokument Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie kultury na 2017 r. 2017-02-16 15:14:12
katalog Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji 2017-02-16 14:59:04
dokument Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku - dokument stracił ważność 2017-01-25 13:19:09
dokument Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile - dokument stracił ważność 2017-01-19 13:14:33
dokument Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec 2017-01-18 08:01:02
dokument Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2017 rok. 2017-01-17 11:31:14
dokument Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury na 2017 rok na terenie gminy Złocieniec. 2017-01-17 09:10:47
katalog AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:57:12
dokument organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec 2017-01-11 08:05:39
dokument Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2017 r. 2016-11-24 08:13:39
dokument ogłoszenie o organizacji przez Nadleśnictwo Złocieniec w obwodzie 180 polowań zbiorowych dla myśliwych 2016-11-23 08:12:04
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 14 listopada 2016 r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2016-11-14 10:15:56
dokument Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - dokument stracił ważność 2016-11-09 14:11:33
dokument plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jeleń w Złocieńcu 2016-11-02 12:20:11
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-10-27 11:12:36
dokument OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA Z DNIA 21.10.2015 R. ZMIENIONEGO OGŁOSZENIEM Z DNIA 21.04.2016 R. 2016-10-21 13:38:00
dokument kalendarz polowań zbiorowych koła Łowieckiego "Cyranka" w Drawsku Pom. w sezonie łowieckim 2016/2017 2016-10-14 15:21:11
dokument kalendarz polowań Koła Łowieckiego Bażant w Drawsku Pom. na sezon 2016/2017 2016-10-14 15:20:14
katalog Opracowanie projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2016-10-10 13:22:38
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-09-06 12:03:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak WOPN-ON.6320.3.2016.RCh, w sprawie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, Dolna Odra PLH320037, Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2016-07-12 09:07:58
dokument Burmistrz Złocieńca informuje o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Złocieniec w latach 2016-2020 2016-07-05 14:36:38
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-05-20 07:58:51
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec. 2016-04-22 12:47:58
katalog Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:07:11
dokument Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:06:28
dokument informacja w sprawie wykonania oraz eksploatacji urządzeń wodnych (m.in. pomostów) na jeziorach 2016-02-23 07:58:17
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2016 r. r. - dokument stracił ważność 2016-02-16 14:43:35
dokument Barszcz Sosnowskiego- ogłoszenie - dokument stracił ważność 2016-02-04 07:55:31
dokument Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych w zakresie kultury w ramach otwartych konkursów ofert na 2016 r. 2016-02-02 11:51:25
katalog AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:14:13
dokument Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-13 14:32:20
dokument Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2016 rok. 2016-01-08 11:47:42
dokument Ogłoszenie w sprawie otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-04 11:01:09
dokument O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 -2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:18:47
dokument O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia strategicznej prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015-2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:17:46
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-10-23 11:02:57
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec 2015-10-22 11:08:49
dokument Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2016 r. 2015-10-12 13:17:10
dokument Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 2015-09-11 09:02:03
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec 2015-09-03 09:01:48
dokument Obwieszczenie o opracowaniu karty informacyjnej: Główne założenia do projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2020. - dokument stracił ważność 2015-09-02 13:59:34
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec - 28.08.2015 r. 2015-09-01 09:08:39
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:36:32
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:33:36
dokument Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-24 12:58:52
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01.09.2015 r. 2015-06-03 11:52:52
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-06-02 13:59:56
dokument Zgłoszenia kandydatów na ławników z Miasta i Gminy Złocieniec 2015-06-01 10:54:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocienca w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Złocieniec w 2015 roku 2015-03-22 22:12:35
dokument Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu - dokument stracił ważność 2015-03-13 13:42:04
dokument Informacja o konsultacjach RZGW w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-03-02 12:29:32
dokument Informacja o przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-02-18 10:42:30
dokument informacja dot. zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2015-02-13 08:14:34
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych- 20 marca 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 08:13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec. 2015-02-12 15:55:42
dokument Informacja o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych z terenu gminy Złocieniec 2015-02-10 14:08:59
dokument OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-01-07 14:53:44
katalog Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:00:23
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-12-29 11:26:50
katalog Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 14:47:33
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-06 11:35:39
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-04 09:25:36
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-10-27 07:51:30
dokument OGŁOSZENIE w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu w załączeniu przedkładam zestawienie wniosków o przyznanie dotacji i oferty realizacji zadania w zakresie sportu. 2014-10-16 13:30:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-10-14 14:33:43
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:25:23
dokument OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2014-08-20 11:51:54
dokument Inwentaryzacja azbestu (eternitu) - dokument stracił ważność 2014-08-04 13:23:10
dokument Karta Dużej Rodziny - Informacje 2014-06-17 09:39:38
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-05-26 09:41:15
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-04-07 14:29:01
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:07:46
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2014 roku. 2014-03-21 12:04:09
dokument Zaproszenie na spotkania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Złocieniec. - dokument stracił ważność 2014-03-18 15:04:06
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-03-13 15:03:21
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-03-10 09:16:21
dokument Zbiórka przeterminowanych leków - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:29:02
dokument OGŁOSZENIE PGB Development Sp. z o.o. o chęci podjęcia współpracy z lokalnymi rolnikami, producentami rolnymi oraz z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie odbioru i zakupu surowców 2014-02-18 13:34:30
dokument Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-02-13 07:47:38
katalog Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 2014-02-04 14:02:20
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2014-01-28 09:33:04
dokument OGŁOSZENIE o przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2014 r. na podstawie złożonych wniosków / ofert w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2014-01-21 13:37:07
dokument Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-01-09 15:51:36
dokument I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbes - dokument stracił ważność 2014-01-07 08:32:46
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-01-02 08:11:50
dokument ZAPROSZENIE do złożenia ofert na usługi specjalistyczne fizjoterapeutyczne dla jednej dorosłej osoby z terenu gminy Złocieniec, w ilości od 2 do 3 w tygodzniu dziennie, od poniedziałku do piątku 2013-12-20 13:37:58
dokument OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert, realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-12-20 10:51:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2013-12-10 11:59:42
katalog Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-11-13 07:51:31
dokument Oferta realizacji zadania publicznego: Ratownictwo wodne - podniesienie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Złocieniec 2013-11-08 12:25:07
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Bobrowo, Stawno oraz Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-11-05 13:58:49
dokument Wniosek złożony przez UKS "Szkwał" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu na zadanie publiczne pod nazwą: "Poprawa warunków uprawiania sportów wodnych - żeglarstwa przez zawodników Stowarzyszenia", tj. na remont pomostów nad jeziorem Siecino, Wyspa Ostrów w Cieszynie 2013-10-10 09:37:30
dokument Wnioski - oferty klubów sportowych na realizację zadań publicznych związanych z organizacją zajęć sportowych - szkoleniem zawodników oraz ich udziałem w zawodach sportowych w 2014 r. 2013-10-10 09:28:41
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:54:21
dokument Ważne informacje dla posiadaczy PCB 2013-07-30 08:08:24
dokument Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-07-05 12:43:12
dokument Oferta realizacji zadania publicznego: krajoznawczo - turystyczna wycieczka dla dzieci i młodzieży w okresie od 06-14.07.2013 2013-06-26 18:21:21
katalog AZBEST 2013-03-19 12:23:42
dokument OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZADANIE Z OCHRONY ZABYTKÓW PORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH W CELU WYKONANIA SKANOWANIA TERENU RUIN ZAMKU 2013-03-04 10:10:46
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych 2012-11-09 13:00:33
dokument Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-09-26 07:18:18
dokument Zbiórka przeterminowanych leków w gm. Złocieniec 2012-02-09 09:46:50
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2012-01-10 14:14:21
dokument INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest 2012-01-05 15:10:34
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji - przebudowa wewnętrznych dróg leśnych 2011-03-29 13:31:40
dokument Informacja dla użytkowników wieczystych 2011-02-09 11:14:05
dokument I N F O R M A C J A o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są w szczególności materiały budowlane zawierające azbest 2011-01-07 09:38:07
dokument Usunięcie wyrobów zawierających azbest - można otrzymać dofinansowanie 2009-01-12 10:56:34
dokument Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2008-10-08 07:31:24
dokument U w a g a - a z b e s t 2008-01-14 07:21:06
dokument Ulotka - segregacja 2007-03-19 12:58:10
dokument Strefa ciszy 2006-08-17 12:01:30
dokument Sieć tablic publicznej informacji lokalnej na terenie gminy Złocieniec 2005-12-23 13:21:42