Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych-wrzesień 2021 r. 2021-08-25 13:03:05
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych 2021-05-31 13:04:53
dokument Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta i gminy Złocieniec oraz sołectw w roku 2021 2021-04-28 13:59:49
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych 2021-03-02 10:05:38
dokument HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z TERENU MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC W I KWARTALE 2021 2021-01-11 07:20:35
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych 2020-11-13 07:37:25
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych czerwiec 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-05-18 08:18:16
dokument informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2020-04-29 12:03:47
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Zlocieniec za 2019 r. 2020-04-24 13:15:15
dokument Komunikat w sprawie gospodarowania odpadami 2020-04-08 14:42:01
dokument Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec w roku 2020 - przedłużenie terminu składania wniosków - dokument stracił ważność 2020-03-24 10:46:53
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych ? marzec 2020 r. - dokument stracił ważność 2020-03-02 13:07:46
dokument 2020 - harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie 2020-01-02 10:51:56
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - listopad 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-10-24 09:33:16
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - wrzesień 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-21 13:13:08
dokument infrormacja - wielkogabaryty - dokument stracił ważność 2019-07-22 09:15:07
dokument dodatkowy zbiórka odpadów - sektor I - dokument stracił ważność 2019-07-22 09:13:46
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - czerwiec 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-05-14 07:45:41
dokument informacja o podmiotach odbierajacych odpadyi opróżniających zbiorniki bezodpływowe- 17.04.2019 r. 2019-04-17 10:59:12
dokument Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu w 2018 r. 2019-04-08 10:08:45
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2018 rok 2019-04-08 07:26:05
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - sektor 2 2019-04-05 10:54:03
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - marzec 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-02-20 10:58:44
dokument harmonogram odbioru odpadów w 2019 r. - sektor I - dokument stracił ważność 2019-02-20 10:56:39
dokument harmonogram odbioru odpadów - część ostrowicka - dokument stracił ważność 2019-01-11 11:41:30
katalog AZBEST 2019 2019-01-02 08:52:24
dokument Harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektwnie w 2019 r. 2018-12-31 13:23:25
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - dokument stracił ważność 2018-10-31 11:16:38
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 10.09.2018 r. 2018-09-10 12:56:49
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych - dokument stracił ważność 2018-08-21 10:38:19
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-05-28 09:47:15
dokument Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2018-03-22 15:09:30
dokument Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2018-03-21 14:03:07
dokument Osiągnięte przez gminę w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2018-03-21 14:01:48
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2017 r. 2018-03-21 11:15:18
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:12:09
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:06:56
dokument Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:17:58
dokument harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w 2018 roku 2018-02-14 14:17:17
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku 2018-02-14 14:12:33
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych luty 2018 2018-02-06 14:49:54
dokument informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 02.02.2018 r. 2018-02-02 10:45:39
dokument informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 30.01.2018 r. 2018-02-01 07:59:26
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 2018-01-09 09:12:09
dokument harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych styczeń 2018 2018-01-09 09:06:47
dokument Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 - dokument stracił ważność 2018-01-03 08:55:18
dokument Ulotka -nowy system segregacji odpadów 2017-12-29 09:25:33
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-10-25 10:56:23
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-08-29 11:04:34
katalog ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 2017-08-24 09:43:20
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-05-24 07:50:55
dokument Osiagnięte przez gminę w 2016 r. poziomy recyklingu 2017-04-27 13:57:43
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . 2017-04-18 13:30:09
dokument Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:49:38
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:45:31
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2017-02-02 09:44:03
dokument harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku - dokument stracił ważność 2017-02-01 13:26:04
dokument harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 - dokument stracił ważność 2017-01-23 07:08:21
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 19.01.2017r. 2017-01-19 13:18:44
katalog AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:56:12
dokument styczeń 2017- harmonogram selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2016-12-23 11:36:17
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-10-27 11:14:16
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 09.09.2016 r. 2016-09-09 12:35:38
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-09-06 12:04:09
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 11.08.2016 r. 2016-08-11 14:36:38
dokument Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2016-07-28 08:12:47
dokument Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2016-07-22 07:17:39
dokument terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - II połowa 2016 r. 2016-06-28 13:45:17
dokument terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - czerwiec 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-05-20 09:38:20
katalog Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. r. 2016-05-19 09:25:41
dokument Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe 2016-04-20 13:12:53
dokument ogłoszenie i wzór wniosku - azbest 2016r. 2016-04-18 14:09:45
katalog Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:09:26
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2015 r. 2016-04-14 14:35:20
katalog Osiągnięte przez gminę w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2016-04-14 14:32:25
dokument terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - IV, V 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-04-12 07:40:43
dokument Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:05:49
katalog deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-03-02 11:48:18
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2016 r. r. 2016-02-16 14:44:04
katalog AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:16:04
dokument terminy odbioru odpadów zmieszanych w lutym i marcu 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-01-29 12:49:18
dokument terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - w lutym i marcu 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-01-28 10:57:36
dokument Terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - styczniu 2016r. - dokument stracił ważność 2016-01-04 15:24:23
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad2015 r. - dokument stracił ważność 2015-10-23 11:02:16
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:37:51
katalog Segregujesz - zyskujesz - Ulotka 215 2015-07-24 13:02:53
dokument Informacja Burmistrza Złocieńca o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01.09.2015 r. 2015-06-03 11:52:15
dokument Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-06-02 13:58:21
katalog Osiągnięte przez gminę w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2015-05-13 07:11:46
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2014 r. 2015-04-30 09:27:20
dokument informacja dot. zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2015-02-13 08:11:23
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych- 20 marca 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 08:10:26
katalog Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:04:23
katalog Harmonogramy odbioru odpadów w 2015 r. 2014-12-31 12:10:54
katalog Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 14:53:18
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-10-27 07:52:54
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:24:14
katalog Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku 2014-08-04 13:15:30
katalog Terminy selektywnej zbiórka odpadów komunalnych w II połowie 2014 r. 2014-07-07 09:40:29
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-05-26 09:40:28
dokument Zaproszenie na spotkania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Złocieniec. - dokument stracił ważność 2014-03-18 15:03:23
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-03-10 09:15:44
dokument Terminy zbiórki odpadów segregowanych - ulotka - styczeń 2014 2014-01-29 10:58:06
dokument Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2014-01-28 09:34:43
dokument Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok 2014-01-22 08:35:19
dokument I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2014-01-07 08:32:02
dokument Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r. 2013-12-23 11:22:20
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-11-04 09:32:37
katalog Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku 2013-10-22 12:20:09
katalog Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2013-10-22 12:18:51
katalog Terminy zbiórki odpadów segregowanych 2013-10-01 13:20:42
katalog HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC 2013-09-27 12:43:36
dokument Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:52:06
katalog JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA 2013-07-23 12:45:43
katalog AZBEST 2013-03-19 12:29:04
katalog REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 2013-03-04 10:26:04
katalog AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI 2013-01-29 14:39:04
dokument Informacja dot. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2013-07-02 10:54:49
katalog ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013R. 2013-06-27 09:32:32
katalog ROZWIĄZYWANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW 2013-03-27 12:16:56
katalog Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2013-01-23 12:48:21
dokument Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - sprawozdawczość i kontrola 2012-02-09 08:43:09
katalog DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-02-22 12:41:58
katalog Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec 2013-01-23 12:46:11
dokument Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 2012-02-09 08:45:04
katalog Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-17 11:52:50
katalog AKCYJNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 2013-04-12 14:17:26
dokument I N F O R M A C J A o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2012-02-09 08:50:36
katalog Harmonogram spotkań w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-02-22 12:20:33
katalog PRZETERMINOWANE LEKI 2013-02-14 07:40:35
katalog DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA ZŁOCIENIEC 2013-04-17 09:26:18
dokument Informacja o wzorze sprawozdań 2012-06-21 15:28:19
dokument Zmiany w gospodarce odpadami z dniem 01.01.2012r. 2012-01-13 11:33:06
dokument Zmiany w gospodarce odpadami z dniem 01.01.2013r. 2013-01-04 09:35:49