Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100dn 63mm na terenie działki nr ewid. 93/46 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-09-24 11:58:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 24/14 obręb ewid. 0013. 2021-09-24 11:50:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, słupa SN, linii kablowej 0,4kV, załącznika kablowego oraz kontenerowej stacji transformatorowej na terenie: działek nr ewid. 1/70, 1/20, 1/65, 1/41 obręb ewid. 0003, działek nr ewid. 2/4, 2/14, 2/6, 2/32, 2/34 obręb ewid. 0004, działek nr ewid.1, 3, 4/2, 10, 13, 11/1, 6/18, 5/9, 5/1, 11/8 obręb ewid. 0009 miasta Złocieniec 2021-09-24 11:23:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do przepompowni ścieków na terenie działek nr ewid. 338/45, 338/46, 338/47, 338/48, 338/49, 338/50, 338/51, 338/52, 338/53, 338/54, 338/55, 338/56, 338/57, 338/58, 338/59, 338/60, 338/42, 338/43, 337 obręb ewid. 0006, jednostka ewid. m. Złocieniec 2021-09-23 10:30:51
katalog Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "działka nr ewid. 44/13 obręb 12 miasta Złocieńca" 2021-09-21 15:02:41
dokument zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postepowania w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 24/19 obręb ewid. 0014 m. Złocieniec 2021-09-15 10:28:42
dokument zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowego na lokal usługowy tj. lodziarnio - ciastkarnię na terenie działki nr ewid. 62/13 obręb ewid. 0011 2021-09-15 10:24:21
dokument zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wydzielonych działkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 25 obręb ewid. 0014 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-09-10 08:17:32
dokument nowy termin załatwienia sprawy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. dla toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gazociągu n/c wraz z przyłączami na gazociąg śr/c wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 21/1, 20/2, 20/4, 19/21, 19/18, 21/2, 21/5, 20/5, 22, 66/1, 66/8, 66/11, 66/12, 19/20, 66/20, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 66/7, 97/7, 293, 292, 290, 289, 286, 285, 282, 281, 278, 277 obręb ewid. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-09-09 08:26:58
katalog Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5-go Marca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-06 10:23:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem do przepompowni ścieków na terenie działek nr ewid. 338/45, 338/46, 338/46, 338/47, 338/48, 338/49, 338/50, 338/51, 338/52, 338/53, 338/54, 338/55, 338/56, 338/57, 338/58, 338/60, 338/43, 337 obręb ewidencyjny 0006, jednostka ewid. m. Złocieniec. 2021-08-31 12:09:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działek nr 81/31, 81/34 obr 0012, miasto Złocieniec powiat drawski , stanowiący teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2021-07-29 14:22:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 1/50 i 1/51 obręb ewid. 0003 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2021-07-22 15:54:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Cmentarz w Złocieńcu" 2021-07-06 15:18:15
dokument zmiana terminu załatwienia sprawy nr ZNU.6733.2.2021.DG w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gazociągu n/c wraz z przyłączami na gazociąg śr/c wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 21/1, 20/2, 20/4, 19/21, 19/18, 21/2, 21/5, 20/5, 22, 66/1, 66/8, 66/11, 66/12, 19/20, 66/20, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 66/7, 97/7, 293, 292, 290, 289, 286, 285, 282, 281, 278, 277 obręb ewid. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-06-29 08:53:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie wiaty oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/20 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-06-17 15:27:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu n/c wraz z przyłączami na gazociąg śr/c na terenie działek nr ewid. 21/1, 20/2, 20/4, 19/21, 19/18, 21/2, 21/5, 20/5 ,22, 66/1, 66/8, 66/11, 66/12, 19/20, 66/20, 66/20, 66/13, 66/14, 66/15, 66/16, 66/7, 97/7, 293, 292, 290, 289, 286, 285, 282, 281, 278, 277 obręb ewid. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-06-07 15:00:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 1/50 i 1/51 obręb ewid. 0003, jednostka ewid. miasto Złocieniec 2021-06-02 13:24:49
dokument Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 24/18 obręb ewid. 0014 jednostka ewid. miasto Zlocieniec. 2021-06-01 12:39:15
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, budowie złącz kablowych na terenie działek nr ewid. nr ewid. 207, 69/3, 85/2, 137/4, 85/1 obręb ewidencyjny Warniłęg gmina Złocieniec. 2021-05-25 12:27:35
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie niemagistralnej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr ewid. 97/10, 97/9, 19/21, 18/34, 16/3, 16/2, 97/7 obręb ewidencyjny 0011 miasta Złocieniec 2021-05-12 14:41:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie wiaty oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid.356/20 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2021-05-07 13:54:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, budowie złącz kablowych na terenie działek nr ewid. 207, 69/3, 85/2, 137/4, 85/1 obręb ewidencyjny Warniłęg gmina Złocieniec. 2021-05-04 14:23:08
dokument Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę do decyzji nr 13/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiornika gazu płynnego o poj. 2,7m sześciennego wraz z instalacją zbiornikową na terenie działki nr ewid. 50/2 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-04-29 13:18:45
dokument Z urzędu zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o warunkach zabudowy nr 10/2019 z dnia 2019 roku wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z montażem zbiornika naziemnego o poj. 2,7 metra sześciennego, na terenie działki nr ewid. 21/2 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-04-23 07:43:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiornika gazu płynnego o poj. 2,7m kwadratowych na terenie działki nr ewid. 50/2 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-04-15 15:25:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 24/18 obręb ewid. miasto Złocieniec 2021-04-07 14:00:06
dokument Wszczęcie i zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiornika gazu płynnego o poj. 2,7m sześciennego wraz z instalacją zbiornikową na terenie działki nr ewid. 50/2 obręb ewid. Śmidzięcino, jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-03-19 12:47:17
dokument decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 135/28 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-02-26 13:57:04
dokument wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, złącza kablowego oraz przebudowie i demontażu linii na terenie działek nr ewid. 139/6, 138/21, 138/14, 137/1, 138/43, 138/42, 135/35, 21/2, 126/1, 138/33, 138/18, 138/29, 138/28, 135/6, 135/4 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-02-25 15:21:44
dokument wydanie decyzji w sprawie rozbiórki pawilonu kolonijnego, budowie budynków rekreacji indywidualnej z tarasami, placu zabaw, miejsc postojowych oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie dz. nr ewid. 139/6 obręb ewid. Cieszyno gmina Złocieniec 2021-02-11 12:59:31
dokument Wszczęcie i zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 135/28 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2021-02-01 14:46:32
dokument wszczęcie i zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce bud. pawilonu kolonijnego, budowie budynków rekreacji indywidualnej z tarasami, placu zabaw, miejsc postojowych oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej dz. nr ewid. 139/6 obręb cieszyno 2021-01-20 14:40:49
dokument zakończenie postępowania w sprawie budowy linii energetycznej na terenie dz. 139/6, 138/21, 138/14, 137/1, 138/43, 138/42, 135/35, 21/2, 126/1, 138/33, 1389/18, 138/29, 138/28, 135/6, 135/4 ob. Cieszyno 2021-01-20 11:59:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie niemagistralnej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr ewid. 97/10, 97/9, 19/21, 18/34, 16/3, 16/2, 97/7 obręb ewidencyjny 0011 miasta Złocieniec 2021-01-19 12:56:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 77/2020 z dnia 03.12.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV na terenie działki nr 2/9 obręb ewid. 0004 m. Złocieniec, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej. 2020-12-17 12:42:16
dokument wszczęcie postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, złącza kablowego oraz przebudowie i demontażu linii na terenie działek nr. ewid. 139/6, 138/21, 138/14, 137/1, 138/43, 138/42, 135/35, 21/2, 126/1, 138/33, 138/18, 138/29, 138/28, 135/6, 135/4 obręb. ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2020-12-10 14:35:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowego na terenie działek nr ewid. 163/3 i 164 obręb ewid. Siecino 2020-12-09 15:00:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV oraz przebudowie i demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 25, 16, 9, 13/2, 14, 13/1, 15, 31/2, 30 obręb ewid. 0005 miasta Złocieniec oraz nr ewid. 84/13, 86/4, 86/2, 86/3, 389, 391, 121 obręb ewid. 0006 miasta Złocieniec. 2020-12-09 14:55:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie łącznika ścieżki rowerowej w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 1/3 i 28 obr. 0011 oraz 1 i 2/3 obr. 0008. 2020-11-30 15:01:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV oraz przebudowie i demontażu linii napowietrznej na terenie działki nr ewid. 25, 16, 9, 13/2, 14, 13/1, 15, 31/2, 30 obręb ewidencyjny 0005 miasta Złocieniec oraz nr 84/13, 86/4, 86/2, 86/3, 389, 391, 121 obręb ewidencyjny 0006 miasta Złocieniec 2020-11-16 07:59:50
dokument Wszczęcie i zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/04kV i złącza kablowego na terenie działek nr ewid. 163/3 i 164 obręb ewid. Siecino, gmina Złocieniec. 2020-11-13 11:56:11
dokument wszczęcie i zakończenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie łącznika ścieżki rowerowej w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 1/3 i 28 obręb ewid. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec oraz 1 i 2/3 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2020-11-09 14:40:32
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno ? kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz rozbiórce linii napowietrznej 15kV na terenie działek nr ewid. 2/34, 2/15, 2/6, 2/10, 2/11, 2/32, 2/13, 2/14, 2/4 obręb ewid. 0004 jednostka ewid. miasto Złocieniec oraz 1/70 i 1/69 obręb ewid. 0003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2020-11-09 14:23:15
dokument Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "działka nr ewid. 44/13 obręb 12 miasta Złocieńca" 2020-11-04 10:38:48
dokument Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "ul. Myśliwska" 2020-11-04 08:41:00
dokument Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Cmentarz w Złocieńcu" 2020-11-04 08:20:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr ewid. 2/9 obręb ewid. 0004 Złocieniec-miasto, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2020-11-02 13:42:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum handlowo - usługowego na terenie działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 0012 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2020-10-15 14:32:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno - kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz rozbiórce linii napowietrznej 15kV na terenie działek nr ewid. 2/34, 2/15, 2/6, 2/10, 2/11, 2/32, 2/13, 2/14, 2/4 obręb ewid. 0004 jednostka ewid. miasto Złocieniec oraz 1/70 i 1/69 obręb ewid. 0004 jednostka ewid. miasto Złocieniec oraz 1/70 i 1/69 obręb ewid. 0003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2020-10-13 12:53:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działki nr 2/19 obręb ewidencyjny 0004 m. Złocieniec 2020-09-29 09:44:47
dokument Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec 2020-09-11 12:26:15
dokument rozbudowa centrum handlowo - usługowego na terenie dz. 44/10, 44/11obręb ewid. 0012 2020-09-11 08:45:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych na terenie działek nr ewid. 39 i 66 obręb ewid. Śmidzięcino gmina Złocieniec 2020-09-03 16:06:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym rozbiórka stqacji wieżowej i budowie wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej na terenie działek nr ewid. 10/1, 10/11, 10/21, 10/10, 10/26, 10/20 obręb ewidencyjny 0018 miasta Złocieniec 2020-08-18 14:05:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia ulicznego, w tym demontaż sieci, budowie linii kablowych, szaf oświetlenia i słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 39 i 66 obręb ewidencyjny Śmidzięcino gmina Złocieniec 2020-08-11 10:47:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 8 i 362/8 obręb ewid. Bobrowo gmina Złocieniec 2020-07-29 14:46:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych na terenie działek nr ewid. 91/20 oraz 121 obręb ewidencyjny 0006 miasta Złocieniec 2020-07-28 14:44:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego (gastronomicznego wraz z pokojami noclegowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 140/1, 141, 142 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2020-07-08 12:30:37
dokument Informacja o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 8 i 362/8 obręb ewidencyjny Bobrowo gmina Złocieniec. 2020-07-02 14:53:13
dokument Informacja o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na terenie działki nr ewid. 91/20, 121 obręb ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec. 2020-07-02 14:21:16
dokument Informacja o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV w tym rozbiórka stacji wieżowej i budowa wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej na terenie działki nr ewid. 10/1, 10/11, 10/21, 10/10, 10/26, 10/20 obręb ewidencyjny 0018 miasto Złocieniec. 2020-07-02 14:10:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu przeciwpożarowego na terenie działek: nr ewid. 360/3 obręb ewid. Kosobudy, nr ewid. 3, 367, 368/1 obręb ewid 0019 Złocieniec nr ewid. 1/3, 368/2, 368/3, 369/1, 370/1, 372/2, 372/3 obręb ewid Stawno, jednostka ewid. gmina Złocieniec nr ewid. 39, obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. 2020-06-29 13:13:24
dokument Obwieszczenie w wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu przeciwpożarowego z utwardzeniem tłuczniem i dodatkowo płytami betonowymi, wykonanie poboczy i mijanek oraz rowów odwadniających i placów składowych na terenie działek : nr ewid. 360/3 obręb ewid. 0051, Kosobudy, nr ewid. 3, 367, 368/1 obręb ewid 0019 Złocieniec, nr ewid. 1/3, 368/2, 368/3, 369/1, 370/1, 372/2, 372/3 obręb ewid 0054 Stawno, jednostka ewid. gmina Złocieniec nr ewid 39obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. 2020-06-03 14:52:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakoń czeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego ( gastronomicznego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 140/1, 141, 142 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid gmina Złocieniec 2020-05-26 13:45:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakńczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie niemagistralnej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr ewid. 97/10, 97/9, 18/21, 18/34, 16/2, 97/7 obręb ewid. 0011 miasta Złocieniec 2020-04-27 10:46:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym demontażu sieci oraz budowie stacji transformatorowej15/04kV, budowie linii napowietrznych 15kV i 0,4kV, budowie linii kablowych na terenie działek nr ewid. 39, 61, 65, 66 obręb ewidencyjny Śmidzięcino gmina Złocieniec 2020-04-24 13:14:04
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych 15kV oraz złącza kablowego 15kV na terenie działek 91/10, 91/8, 91/1, 87, 85/10, 85/9, 86/2, 121, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378 obręb ewid. 0006 miasto Złocieniec 2020-04-02 08:16:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 93/46 obręb ewidencyjny 0006 miasta Złocieniec 2020-03-27 11:20:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym demontażu sieci oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii napowietrznych 15kV i 0,4kV, budowie linii kablowych 0,4kV i złącz kablowych na terenie działek nr ewid. 39, 61, 65, 66 obręb Śmidzięcino, gmina Złocieniec 2020-03-26 15:26:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w spraawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii 15kV oraz złącza kablowego 15kV na terenie działek nr ewid. 91/10, 91/8, 91/1, 87, 85/10, 85/9, 86/2, 121, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378 obręb ewidencyjny 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2020-02-26 14:38:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 93/46 obręb ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec 2020-02-21 11:39:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN 15kV i sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową stacji transformatorowej na terenie działek nr ewi. 7, 22, 20, 6/2 obręb Śmidzięcino gmina Złocieniec 2020-02-18 14:59:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego pomostu i budowie nowego pomostu pływającego o łącznej długości do 100m i szerokości do 3,5m na terenie działek nr ewid142, 141, 140/1 i 489/1 obręb Cieszyno jednostka ewidencyjna gmina Złocieniec 2020-02-11 15:00:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części garażu z przeznaczeniem na pomieszczenia na terenie działki nr ewid. 101 obręb ewid. Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2020-02-10 13:50:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Na skarpie ) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniu drogowym na terenie działki nr ewid. 115/1 i 93/42 obręb ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec 2020-01-22 15:07:00
dokument Obwieszczenie o wszczećiu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN 15 kV i sieci transformatorowej na terenie działek nr ewid. 7, 22, 20, 6/2 obręb ewidency Śmidzięcino gmina Złocieniec 2020-01-21 14:57:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego pomostu i budowie nowego pomostu pływającego o łącznej długości do 100m i szerokości do 3,5m na terenie działki nr ewid. 142, 141, 140/1, 489/1 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2020-01-20 13:08:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ul Truskawkowa - Wiosenna wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 84/12, 54/3, 84/1 i 55/2 obręb ewid. 0006 miasto Złocieniec 2020-01-17 10:24:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wewnętrznej w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomioeszczeń z przeznaczeniem na łazienki, wymianą stolarki drzwiowej z zachowanmiem normatywnych wymiarów oraz montażem windy na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewidencyjny Darskowo gmina Złocieniec. 2020-01-10 12:46:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części garażu z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne na terenie działki nr ewid. 101 obręb ewid. Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2020-01-02 13:59:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej Truskawkowa - Wiosenna wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działki nr ewid. 84/12, 54/3, 84/1 i 55/2 ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec. 2019-12-24 08:54:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Na skarpie) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym na terenie działki nr ewid. 115/1 i 93/42 obręb ewidencyjny 0006 miasto Złocieniec. 2019-12-24 08:37:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wewnętrznej w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym przebudowie i zmianie stolarki drzwiowej z zachowaniem normatywnych wymiarów oraz montażem windy na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewidencyjny Darskowo gmina Złocieniec. 2019-12-18 11:25:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkch zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie , rozbudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego ( oznaczonego nr ewid. 21) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe na terenie działek nr ewid. 38/14, 38/18, 69 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec 2019-11-21 13:17:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 38/14, 38/18, 69 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złcieniec. 2019-11-21 12:52:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej PCV 400 na terenie działki nr ewid. 39 obręb ewid. 0014, Złocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-11-05 15:04:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Drawę na terenie działek nr ewid. 1/3, 9/2 obręb 0011 oraz nr 337 obręb 0006 jednostka ewid. m. Złocieniec. 2019-10-23 14:52:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej PCV 400 na terenie działki nr ewid. 39 obręb ewid. 0014 miasto Złocieniec 2019-10-16 14:48:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu odcinka sieci napowietrznej 15kV wraz ze słupami i słupową stacją transformatorową oraz budową sieci kablowej 15 i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na terenie działek nr ewid. 356/10, 356/11, 356/13, 356/16, 356/17, 356/21, 356/22, 356/25, 356/26, 356/27, 360, 361, 364/2, 365/3, 370 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-10-10 15:38:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie kompleksu zagrodowego w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na terenie działek nr ewid. 38/14, 69, 38/18 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec 2019-10-07 14:57:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych przez rzekę Drawę na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 9/2 obręb ewid. 0011, jednostka ewid. miasto Złocieniec 2019-10-03 08:36:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej PCV 400 na terenie działki nr ewid 39 obręb ewidencyjny 0014 miasta Złocieniec 2019-09-27 13:05:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 24/8 obręb ewid. 0014, Złocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec 2019-09-23 14:55:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 15kV i 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej STE z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 14/6, 15, 17/1, 17/2, 61, 63, 64, 65, 175, 176, 177 obręb ewid. Stare Worowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-09-16 14:58:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 38/14, 69, 38/18 obręb ewid. Śmiłdzięcino 2019-09-16 14:45:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego (oznaczonego nr ewid. 21) z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego ( oznaczonego nr ewid. 19) z przeznaczeniem na cele mieszkalne na terenie działek nr ewid. 38/14, 69, 38/18 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-09-16 14:41:38
dokument Obwieszczenie o wszczęci i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego, na terenie działki nr ewid. 26/7 obręb ewid. 0017 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2019-09-12 15:53:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 24/8 obręb 0014 jednostka ewidencyjna miasto Złocieniec 2019-09-12 15:49:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia wiatrołapu i jadalni do istniejącego budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem otworu okiennego na terenie działki nr ewid. 101 obręb ewid. Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-09-12 15:09:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie kompleksu zagrodowego w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego na terenie działek nr ewid. 38/14, 69, 38/18 obręb ewid. Śmidzięcino jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-09-03 15:08:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną domu mieszkalnego na terenie działki nr ewid. 24/8 obręb ewid. 0014, Złocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-08-23 12:33:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu odcinka sieci napowietrznej 15kV wraz ze słupami i słupową stacją transformatorową, budowie sieci kablowej 15 i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na terenie działek nr ewid. 356/10, 356/11, 356/13, 356/16, 356/17, 356/21, 356/22, 356/25, 356/26, 356/27, 360, 361, 364/2, 365/2, 365/3, 370, obręb ewidencyjny Warniłęg gmina Złocieniec. 2019-08-22 13:39:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90- DN 63 Cieszyno - Złocieniec na terenie działek nr ewid.:122/1, 4 obręb ewid. 0006, Złocieniec jednostka ewidencyjna miasto Złocieniec, 7/1, 1/2, 1/1 obręb 0007, Złocieniec jednostka ewidencyjna miasto Złocieniec, 9 obręb 0002, Złocieniec jednostka ewidencyjna miasto Złocieniec, 111/4, 240, 220, 219/1, 209, 188/1, 162/5, 44, 52/8, 128/1, 126/1, 137/1, 138/14, 138/21, 127, 112 obręb 0052 ,Cieszyno jednostka ewidencyjna gmina Złocieniec 2019-08-06 14:30:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia wiatrołapu i jadalni do istniejącego budynku mieszkalnego, wykonanie otworu okiennego na terenie działki nr ewid. 101 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-07-25 15:00:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 24/13 i 24/21 obręb ewid. 0014, Złocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-07-15 14:38:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr ewid 8/3, 10/11 i 34/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-07-05 12:55:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid 84/12 i 55/2 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-07-03 14:46:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości do 400m na terenie działki nr ewid. 237/1 obręb Rzęśnica oraz nr ewid. 82 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-06-28 14:03:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z montażem zbiornika naziemnnego o poj. 2,7m3 na terenie działki nr ewid. 21/2 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2019-06-27 15:32:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej o długości do 400m na terenie działki nr ewid. 237/1 obręb Rzęśnica oraz nr ewid. 82 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-06-05 14:58:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na terenie działek nr ewid. 8/3, 10/11, 34/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-06-04 14:47:48
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów działki nr ewid. 10/10, 55, 56, 10/2, 10/5, 10/6, 10/15, 11, 12/1, 13/2, 62/16, 62/15 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2019-06-03 14:23:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowa wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 37/9 obręb ewid. 0007, Zlocieniec-07 jednostka ewid. miasta Złocieniec. 2019-05-29 14:47:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizaji inwestycji celu publicznego la przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu retencji jeziora Maleszewo z uwzględnieniem poboru wody z rzeki Drawy poprzez regulację rowu dopływowego do jeziora oraz odpływowego z jeziora do rzeki na terenie działek nr ewid. 339/4, 281/5, 339/2, 281/6, 281/7, 293, 294, 301/4, 338/7, 337, 336/9, 339/3 obręb ewid.0006, Złocieniec oraz działki nr ewid. 1/3 obręb ewidencyjny 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-05-20 11:56:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z montażem zbiornika naziemnego o poj. 2,7 m? na terenie działki nr ewid. 21/2 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-05-16 12:19:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 26/4, 26/13, 31/5, 26/15 obręb ewid. 0017, Złocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-05-10 13:45:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 84/12 i 55/2 obręb ewid. 0006, Złocieniec-06 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-05-09 15:52:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu stacji transformatorowej i demontażu sieci napowietrznej 15kVi 0,4kVoraz budowie sieci transformatorowej z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 14/6, 15, 17/1, 17/2, 61, 63, 64, 65, 175, 176, 177 obręb ewid. 0022 Stare Worowo, jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-04-26 12:03:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowie wieży wolno stojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz ustawień sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 37/9 obręb ewid. 0007, Złocieniec-07 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-04-18 16:03:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 26/4, 26/13, 31/5, 26/15 obręb ewid. 0017, Złocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-04-18 16:00:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na demontażu stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 15kV i 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej STE z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 70, 69/3, 344/1, 345, 346, 361, 370, 372, 374/6, 377, 375/8, 365/2 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-04-09 14:50:25
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 15kV i 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej STE z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 70, 69/3, 344/1, 345, 346, 361, 370, 372, 374/6, 374/7, 377, 375/8, 365/2 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-03-08 12:27:04
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Złocieńca o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw w tym montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenie działki nr ewid. 10/11 obręb ewid. 0011, Zlocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-02-27 13:52:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na terenie działek nr ewid. 8/3, 10/11, 10/10, 34/1, 55, 56, 10/2, 34/2, 10/5, 10/6, 10/15, 11, 12/1, 13/2, 62/15 oraz 62/16 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-02-19 15:10:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 1515kV i 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej STE z dowiązaniami 15kV i 0,4kV na terenie działek nr ewid. 70, 69/3, 344/1, 345, 346, 361, 370, 372, 372, 372, 374/6, 374/7, 377, 375/8, 365/2 obręb ewid. Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-02-12 13:34:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 95, 93/46, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-01-31 15:02:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN -15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN- 15kV, w tym budowie linii kablowych SN 15 kV oraz 4 słupów SN, na terenie działek nr ewid. 42, 65/11, 65/13, 70, 83/2, 89 obręb ewid. 0051, Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-01-24 15:53:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 95, 93/46, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-01-10 13:26:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4kV oraz instalacji nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 145/2, 116/3, 144, 130/2 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-01-07 14:59:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu retencji jeziora Maleszewo z uwzględnieniem poboru wody z rzeki Drawy poprzez regulację rowu dopływowego do jeziora oraz odpływowego z jeziora do rzeki na terenie działek nr ewid. 339/4, 281/5, 339/2, 281/6, 281/7, 293, 294, 301/4, 338/7, 337, 336/9, 339/3 obręb ewid.0006, Złocieniec oraz działki nr ewid. 1/3 obręb ewidencyjny 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2019-01-02 13:04:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN 15kV, w miejscu istniejącej sieci napowietrznej, w tym budowa linii kablowych SN 15 kV oraz 2 słupów SN na terenie działek nr ewid. 42, 65/11, 65/13, 70, 83/2, 89 obręb ewid. 0051, Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2019-01-02 12:49:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw w tym montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenie działki nr ewid. 10/11 obręb ewid. 0011, Zlocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-12-28 13:49:15
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4kV oraz instalacji nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 145/2, 116/3, 144, 130/2 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-12-12 14:08:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 95, 93/46, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-12-10 14:56:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu retencji jeziora Maleszewo z uwzględnieniem poboru wody z rzeki Drawy poprzez regulację rowu dopływowego do jeziora oraz odpływowego z jeziora do rzeki na terenie działek nr ewid. 339/4, 281/5, 339/2, 281/6, 281/7, 293, 294, 301/4, 338/7, 337, 336/9, 339/3 obręb ewid.0006, Złocieniec oraz działki nr ewid. 1/3 obręb ewidencyjny 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-12-07 10:39:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw w tym montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych na terenie działki nr ewid. 10/11 obręb ewid. 0011, Zlocieniec jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-12-04 14:54:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN 15kV, w miejscu istniejącej sieci napowietrznej, w tym budowę linii kablowych oraz 2 słupów SN na terenie działek nr ewid. 42, 65/11, 65/13, 70, 83/2, 89 obręb ewid. 0051, Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-12-04 14:40:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i przebudowie schodów zewnętrznych betonowych oraz dobudowie dodatkowego wejścia wraz ze schodami zewnętrznymi na terenie działki nr 30/4 obręb 11 Złocieńca 2018-11-28 15:17:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzwięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 277/1, 338/32 i 337 obręb 6 Złocieńca 2018-11-14 15:18:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i przebudowie schodów zewnętrznych betonowych oraz dobudowie dodatkowego wejścia wraz ze schodami zewnętrznymi na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-11-06 14:55:51
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowiesieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 8 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-10-30 15:02:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej nn i instalacji kablowych nn 0,4 kV na terenie działek nr ewid 145/2, 116/3, 144 oraz 130/2 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-10-11 14:52:12
dokument Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Złocieniec -6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-09-20 15:41:57
dokument Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 8 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-09-18 15:00:24
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid 277/1, 338/32 oraz 337 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-08-27 08:08:19
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec. 2018-08-27 08:05:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 8 obręb Bobrowo, gmina Złocieniec - dokument stracił ważność 2018-08-23 14:27:27
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-08-06 13:14:32
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-08-03 07:42:50
dokument wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-07-24 10:19:11
dokument zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-07-13 07:17:07
dokument zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-07-12 14:54:24
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-07-09 09:24:27
dokument wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV na terenie działki nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-06-28 10:33:03
dokument decyzja nr 6/2017 zmieniająca decyzję Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-06-26 13:11:04
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/43 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-06-20 09:00:06
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-06-19 10:10:44
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-06-18 11:07:27
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr ewid. 167 obr. ewid. 0052 Cieszyno gmina Złocieniec 2018-06-06 10:33:42
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-25 13:02:43
dokument wczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-05-25 11:35:03
dokument wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-05-24 12:30:58
dokument decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-17 15:05:39
dokument decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-17 15:04:33
dokument Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - ulica Piaskowa i ulica Mirosławiecka - dokument stracił ważność 2018-05-17 14:33:04
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom 2018-05-16 13:02:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -działka nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec - dokument stracił ważność 2018-05-10 14:32:58
dokument o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie 2018-04-19 12:04:19
dokument wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-17 07:16:15
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-13 08:13:23
dokument o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-10 13:02:44
dokument zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-04-09 11:25:48
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec o teren działki nr ewid. 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-03-26 09:00:24
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-03-16 11:47:59
dokument wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. 2018-03-13 13:11:49
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 i 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-03-06 07:22:12
dokument wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-20 07:15:12
dokument zawiadomienie o uzupełnieniu w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej na terenie dz. nr ewid. 30/10 i 30/11 ob. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-14 14:29:17
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-01 14:51:47
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-01-09 12:27:07
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-01-09 12:26:14
dokument zawiadomienie zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-01-08 14:36:16
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-29 09:12:16
dokument Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Stare Worowo I 2017-12-27 12:19:01
dokument Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Darskowo I 2017-12-27 12:18:11
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-12-21 14:18:00
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-19 08:31:11
katalog Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa 2017-12-14 14:56:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 131/19 obręb ewid. 15 Złocieńca - dokument stracił ważność 2017-12-11 14:35:07
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-08 10:53:48
dokument zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-05 14:54:35
dokument zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-11-28 13:26:11
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011 Zlocieniec-11 2017-11-24 07:22:07
dokument zakończenie postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. 0015 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-11-22 08:16:41
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-11-20 12:10:59
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-11-14 13:14:15
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-10-31 13:58:56
dokument zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. obręb ewid. 0015, Zlocieniec-15 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-30 12:51:57
dokument zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-30 12:50:25
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-10-23 14:01:05
dokument obwieszczenie dotyczące sprostowania obwieszczenia ZNU.6733.6.2017.DG.JS z dnia 25 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obwieszczenia nr ZNU.6733.6.2017.DG z dnia 19 września 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego. 2017-10-12 14:29:59
dokument obwieszczenie o podjęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-03 12:15:29
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie działki nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26, 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-10-02 14:36:31
dokument obwieszczenie w sprawie wydania została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu (działka nr ewid. 179 obręb ewid., 0011, Złocieniec-11 jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto) składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków 2017-09-26 10:23:37
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2017-09-21 11:48:34
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszynojednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski. 2017-09-19 09:44:01
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strychu nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c.o i c.w, podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-09-19 08:01:20
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu ciepłej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-09-11 09:31:25
dokument postępowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-09-08 07:18:18
dokument ogłoszenie o uwzględnieniu w całości odwołania i zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 31/5, 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-09-01 14:57:22
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków 2017-08-31 16:30:34
dokument obwieszczenie o ponownym podjęciu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. 0050, Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-08-31 14:35:36
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-08-29 13:59:24
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strych nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c. o. i c. w., podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. 320306_5, Złocieniec obszar wiejski 2017-08-25 08:11:53
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu cieplej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-07-26 00:22:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 5/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-07-26 00:09:36
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-07-26 00:00:38
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-07-25 23:59:01
dokument obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-07-20 17:23:25
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 0017 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 0012 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-06-28 13:40:59
dokument obwieszczenie o wszczęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową słupa oraz demontażu trzech słupów energetycznych na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-05-30 12:22:50
dokument obwiedzczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-24 10:31:26
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego). 2017-05-22 13:50:05
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Okulickiego na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-22 13:48:31
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-05 10:40:55
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-05-04 11:35:58
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-05-04 11:30:21
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 5/2, 5/1 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-27 15:14:20
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-25 15:00:39
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-12 12:53:50
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-04 11:19:53
dokument obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16 i 15/3 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 i 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-03-28 16:48:59
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-03-28 16:06:13
dokument obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-03-09 16:26:44
dokument ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 17 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-03-02 16:05:13
dokument ogłoszenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-02-01 14:17:26
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25 i 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-01-30 18:35:25
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-01-26 16:14:56
dokument ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-01-13 16:06:40
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-01-12 16:19:30
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-12-30 14:31:17
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-30 13:51:13
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-23 14:05:24
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-23 14:03:50
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-22 16:18:31
dokument obiwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-19 07:27:41
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania oraz budowie sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39 oraz 1/47 obręb ewid. 003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-06 23:59:44
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 82/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 34 z piekarni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) 2016-11-23 18:00:09
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 81/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 35 z pralni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) 2016-11-23 17:59:19
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-23 08:13:25
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania i sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/11, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39, 1/44, 1/47 obręb ewid. 03 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-17 11:36:22
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-15 15:47:13
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 25/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-09 17:23:36
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-08 17:02:39
dokument obwieszczenie o wydaniu została decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody działek nr ewid. 18/8 i 18/9 obręb ewid. 017 m. Złocieniec 2016-11-03 17:09:13
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-11-02 15:27:37
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL ? Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto ? żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-27 17:27:28
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Cieszyno, gm. Złocieniec polegającego na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody o kompleksową, kompaktową, kontenerową stacje zawierająca układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 25 m?/h oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 135/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-10-26 07:49:57
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody na terenie działek nr ewid. 18/8 oraz 18/9 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-10 13:16:58
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania oraz budowie sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39 oraz 1/47 obręb ewid. 003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-07 20:51:56
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-06 16:14:21
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Cieszyno, gm. Złocieniec polegającego na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody o kompleksową, kompaktową, kontenerową stacje zawierająca układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 25 m?/h oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 135/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-10-06 15:30:19
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto ? żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowa istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-09-30 13:31:19
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody na terenie działek nr ewid. 18/8 i 18/9 obręb 17 m. Złocieniec (ul. Piaskowa 6) 2016-09-15 07:41:45
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z funkcji pralni na magazyn wielofunkcyjny w budynku nr 3 na terenie JW. 1696 w Złocieńcu na działce nr 2/9 obręb 04 m. Złocieniec stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2016-09-09 08:11:11
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z funkcji piekarni na magazyn mundyrowy w budynku nr 34 na terenie JW. 1696 w Złocieńcu na działce nr 2/9 obręb 04 m. Złocieniec stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2016-09-09 08:09:53
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom. 2016-09-08 17:28:47
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom 2016-08-18 13:25:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetcznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid Stawno 2016-07-14 22:13:35
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-05-05 17:41:50
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-05-05 17:39:41
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-04-13 18:09:16
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-04-13 17:59:43
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-03-21 17:28:58
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-03-21 16:56:54
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-03-21 11:27:34
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid 54 obręb ewid. 0011 oraz nr ewid. 138 obręb 0016 jednostka ewid. m. Złocieniec 2016-03-16 17:11:27
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-02-26 17:30:57
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid 54 obręb ewid. 0011 oraz nr ewid. 138 obręb 0016 jednostka ewid. m. Złocieniec 2016-02-23 18:46:51
dokument obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 93/42, 94/2, 93/37, 93/31, 95, 121, 122/1, 340, 344, 103, oraz 104 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-02-12 17:12:03
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z zabudową szaf kablowo pomiarowych na terenie działki nr ewid. 81/12 obręb 12 m. Złocieniec 2016-02-04 14:34:22
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 93/42, 94/2, 93/37, 93/31, 95, 121, 122/1, 340, 344, 103, oraz 104 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-01-29 16:30:06
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-01-29 15:38:06
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2016-01-19 10:35:28
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej dz. 82, obręb Darskowo polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo gm. Złocieniec 2016-01-15 15:47:10
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2016-01-13 14:54:26
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2016-01-11 15:09:09
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-12-29 12:12:01
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 82 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-12-21 09:59:51
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-12-21 09:56:58
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2015-12-18 12:12:58
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci rozdzielczej nn 0,4kV na terenie stacji kolejowej Złocieniec od km 113,700 do km 113,800 lini kolejowej nr 210 relacji Chojnice - Runowo na działce nr 81/29 obręb 12 m. Złocieniec 2015-11-30 13:10:08
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z zabudową szaf kablowo pomiarowych na terenie działki nr ewid. 81/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-11-27 15:42:46
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-11-27 15:38:48
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz na budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-11-26 14:11:28
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2015-11-25 15:15:54
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-11-16 17:03:44
dokument obwieszczenie o zmianie zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-10-23 14:22:18
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci rozdzielczej nn 0,4 kV na terenie stacji kolejowej Złocieniec od km 113,7000 do km 113,8000 linii kolejowej nr 210 relacji Chojnice - Runowo na działce nr ewid. 81/29 obręb 12 m. Złocieniec 2015-10-23 11:16:06
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-10-19 14:04:12
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej nie większej niż 5,5 km (przy czym długość całkowita poza pasami drogowymi nie większa niż 1 km), przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-10-08 16:23:08
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 43/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-09-17 16:19:54
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-09-16 17:02:34
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej nie większej niż 5,5 km (przy czym długość całkowita poza pasami drogowymi nie większa niż 1 km), przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-09-14 17:05:03
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-08-26 15:19:10
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 143/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-08-25 10:05:32
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 146/1 obręb 06 m. Złocieniec 2015-08-06 12:22:00
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 130/2015 o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obsługującej ulicę Piaskową w Złocieńcu i odprowadzajacej wody opadowe do cieku Wąsawa na działce nr 9 obręb18 m. Złocieniec, stanowiącej teren zamknięty PKP S.A. 2015-07-16 13:59:27
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej wraz z schroniskiem dla zwierząt i obiektami towarzyszącymi oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdu drogowego na terenie działek nr ewid. 70/1 i 8 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-07-10 09:42:40
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 146/1 obręb 06 m. Złocieniec 2015-07-02 16:07:13
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 43/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-07-02 15:54:21
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej poza pasami drogowymi nie większej niż 1 km, przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-07-02 15:13:12
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-06-22 17:24:12
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej wraz z schroniskiem dla zwierząt i obiektami towarzyszącymi oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdu drogowego na terenie działek nr ewid. 70/1 i 8 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-06-22 12:02:51
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej obsługującej ul. Piaskową w Złocieńcu i odprowadzającej wody opadowe do cieku Wąsawa dla zadania "Modernizacjia sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik" na działce nr ewid. 9 obręb 18 m. Złocieniec 2015-06-16 15:48:13
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-05-26 13:48:48
dokument obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obręb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-26 13:46:08
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27 oraz 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-26 13:44:36
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-05-05 15:21:00
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obręb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-05 15:12:04
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27 oraz 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-05 15:09:31
dokument uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2015-04-16 07:08:49
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-04-02 16:22:32
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-04-02 15:50:54
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-04-02 15:10:15
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-03-18 16:08:34
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajaćego na budowie kablowej sieci energoenergetycznej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obreb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-03-18 16:06:05
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27, 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-03-18 16:02:22
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-03-17 15:26:19
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-03-11 14:04:53
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-03-11 12:03:49
dokument ogłoszenie zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-03-10 15:06:04
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-02-18 18:08:28
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-02-13 15:56:43
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-02-13 14:55:28
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-02-13 13:17:17
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec 2015-01-20 14:54:27
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-01-15 20:23:29
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec (ul. Generała Andersa) 2014-12-30 15:06:11
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowaniej mocy elektrycznej do 100 kWp na budynku szkoły publicznej położonej na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie zewnetrznych instalacji elektrycznych na terenie działek nr ewid. 18/6, 17, 18/1, 21/2, 21/1, 18/3, 18/5, 22, 24/2, 10/32 obręb 08 m. Złocieniec 2014-12-15 14:37:06
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, budowie 2 podziemnych zbiorników na gaz płynny o objętości do 5 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-11-27 16:03:14
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec 2014-11-27 16:00:52
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 100 kWp na budynku szkoły publicznej położonej na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie zewnętrznych instalacji elektrycznych na terenie działek nr ewid. 18/6, 17, 18/1, 21/2, 21/1, 18/3, 18/5, 22, 24/2, 10/32 obręb 08 m. Złocieniec 2014-11-20 15:53:11
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, budowie 2 podziemnych zbiorników na gaz płynny o objętości do 5 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-11-07 09:09:16
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-10-17 11:43:42
dokument obwieszczenie o sprostowniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 08 m. Złocieniec 2014-10-03 11:31:51
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 84/12, 55/2, 54/3 oraz 84/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-10-01 09:57:23
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 31, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1 i 19 obręb 13 m. Złocieniec 2014-09-29 21:49:33
dokument obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-26 14:09:07
dokument obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 oraz 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-09-26 13:55:58
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 84/12, 55/2, 54/3 oraz 84/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-04 22:20:29
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 31, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1 i 19 obręb 13 m. Złocieniec 2014-09-03 15:14:59
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, montaż 2 zbiorników na gaz płynny o objętości do 7 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-09-03 14:20:50
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-02 14:37:36
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 50/145, 50/144, 50/141, 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22 i 47/21 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-27 14:43:49
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 29 obręb 17 m. Złocieniec 2014-08-22 08:20:47
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-21 16:00:55
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec 2014-08-14 09:57:36
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-12 10:12:59
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/145, 50/144, 50/141, 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22 i 47/21 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-31 16:14:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 29 obręb 17 m. Złocieniec 2014-07-31 14:09:42
dokument obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-29 15:14:56
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dziennego domu samopomocy (Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny) na terenie działki nr ewid. 16 obręb 08 m. Złocieniec 2014-07-18 09:07:35
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-16 15:24:33
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec (ul. Połczyńska) 2014-07-02 15:10:50
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dziennego domu samopomocy (Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny) na terenie działki nr ewid. 16 obręb 08 m. Złocieniec 2014-06-23 15:18:09
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej Nr 2043Z ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenie działek nr ewid. 3, 1/3, 34/1, 6/13 oraz 35 obręb 11 m. Złocieniec 2014-06-23 11:33:40
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-06-11 13:29:12
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2014-06-04 14:28:42
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-05-22 15:44:42
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec (ul. Generała Andersa) 2014-05-14 12:36:34
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-04-24 15:43:07
dokument protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2014-04-24 11:51:29
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2014-04-17 16:04:04
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 i 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5 i 139/4 obręb 06 m. Złocieniec 2014-04-16 11:19:47
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2014-04-08 07:14:00
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 oraz 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5, 139/4 obręb 06 m. Złocieniec 2014-03-26 15:40:55
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej Nr 2043Z - ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenie działek nr ewid. 34/1, 3 oraz 1/3 obręb 11 m. Złocieniec 2014-03-06 15:40:44
dokument ogłoszenie o podjęciu uchwały Nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zminy miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5 Marca 2014-03-06 11:51:31
dokument ogłoszenie o podjęciu uchwały Nr XXVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Skrzyżowanie przy ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa". 2014-03-06 10:47:21
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 oraz 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5, 139/4 obręb 06 m. Złocieniec (ul. Ogrodowa) 2014-02-28 13:58:30
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu publicznej drogi powiatowej Nr 2043Z - ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenei działek nr ewid. 34/1, 3 oraz 1/3 obręb 11 m. Złocieniec 2014-02-06 08:41:13
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-01-29 08:16:49
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Włókiennicza II" 2014-01-23 07:51:02
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-01-07 10:52:29
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanaliazacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-12-12 12:33:41
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obręb 16 oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-08-01 12:01:46
dokument obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Elektrownie wiatrowe w Darskowie" 2013-07-24 10:39:01
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obreb 16 m. Złocieniec oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-07-09 09:49:02
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku - dobudowa skrzydała wraz z łącznikiem do istniejącego budynku na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-06-26 09:20:14
dokument obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie działek nr ewid. 80, 86, 111/3, 127/3, 127/4 oraz 151 obręb Stawno gm. Złocieniec 2013-06-13 15:38:49
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obręb 16 oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-06-12 14:27:41
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-06-07 07:38:22
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Domu Opieki Społecznej w Darskowie położonego na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-06-06 16:15:30
dokument zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2013-05-20 09:44:21
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 13/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-05-20 09:09:04
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-04-25 15:02:01
dokument obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie wewnętrznej linii zasilajacej na terenie działek nr ewid. 80, 86, 111/3, 127/3, 127/4 oraz 151 obreb Stawno gm. Złocieniec 2013-04-24 15:03:15
dokument ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Złocieniec - "Włókiennicza II" 2013-03-06 08:52:24
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwstycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec 2013-01-11 08:23:33
dokument obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji Nr 16/2011 z dnia 09 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15 kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obreb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obreb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złocieniec 2012-12-27 15:43:50
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec. - dokument stracił ważność 2012-12-24 09:13:34
dokument protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - dz. nr 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2012-12-21 08:06:38
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji nr 16/2011 z dnia 09 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złocieniec 2012-12-07 11:38:22
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrznnego gminy Złocieniec - dz. nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obreb 12 m. Złocieniec 2012-12-03 07:59:33
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji deszczowej o długosci do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długosci do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obreb 11 m. Złocieniec 2012-11-29 15:14:36
dokument obwieszczenie o wszczeciu postępownia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (45kV) wraz z kanalizacją kablowa na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 15 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2012-11-14 13:16:38
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-09-18 08:56:50
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody ?Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały? na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-09-07 09:31:27
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-08-29 14:16:10
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-08-20 09:19:15
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie działki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-08-20 07:03:29
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-08-03 14:27:06
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec 2012-08-03 10:52:09
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie działki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-07-31 14:58:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody ?Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały? na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-07-25 15:05:17
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem magistralnym wodociągowym) wraz z przyłączami, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21 oraz 17 obręb 14 m. Złocieniec 2012-07-20 07:18:15
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec. 2012-07-17 08:57:58
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie dzialki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-07-10 08:37:54
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem magistralnym wodociągowym) wraz z przyłączami, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21 oraz 17 obreb 14 m. Złocieniec 2012-07-03 15:05:00
dokument ogłoszenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2011 z dnia 27 października 2011 r. dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami i przepompownią oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stawno gm. Złocieniec 2012-07-03 15:01:36
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec 2012-06-22 14:17:50
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinka kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 25/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obreb 17 m. Złocieniec. 2012-06-18 12:14:53
dokument miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-06-05 14:53:14
dokument miejscowy plan zagospodarownia przestrznnego gminy Złocieniec - "Zamkowa" 2012-06-05 14:49:59
dokument zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obręb 17 m. Złociniec 2012-05-29 14:31:42
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej dlugosci nie wiekszej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długosci nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obręb 16 m. Złocieniec 2012-05-18 12:22:45
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłaczami, odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 17, 30/17, 30/13, 30/23, 30/22 obreb 14 oraz nr ewid. nr ewid. 41/1 i 41/2 obręb 15 m. Zlociniec, przepompowni na terenie działki nr ewid. 30/22 obreb 14 m. Złociniec 2012-05-09 10:49:04
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym lub przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłaczami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinak sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obręb 17 m. Złocieniec 2012-05-04 11:38:13
dokument ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości nie większej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obreb 16 m. Złocieniec 2012-04-25 13:27:53
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-04-25 07:15:41
dokument ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2012-04-12 07:27:05
dokument obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości nie większej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obręb 16 m. Złocieniec 2012-04-03 09:59:04
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociagowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej dlugosci do 1 km na terenie dzialek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2012-04-02 13:20:38
dokument protokól z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złociniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-03-20 14:58:04
dokument ogłoszenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złociniec 2012-03-09 10:21:03
dokument ogłoszenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km na terenie dzialek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złociniec 2012-03-09 09:12:34
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Złociniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-02-20 07:09:30
dokument ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-02-17 12:14:24
dokument ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2012-02-16 16:12:43
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złociniec 2012-02-09 15:08:06
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obreb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obreb 05 m. Złociniec 2012-01-24 13:15:52
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 34/1, 8/3, 7/1 oraz 8/4 obreb 11 m. Złociniec 2012-01-17 10:30:31
dokument ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej i systemu melioracji (zmiana przebiegu trasy) na terenie dzialki nr ewid. 81/28 obreb Darskowo gm. Złociniec 2012-01-11 07:56:12
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr eiwd. 140/1 oraz 139/5 obręb Cieszyno gm. Złociniec 2012-01-10 13:52:09
dokument ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci gazowej niskiego cisnienia na terenie działek nr ewid. 34/1, 8/3, 7/1 oraz 8/4 obreb 11 m. Złocieniec 2012-01-02 12:37:38
dokument ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemniej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablowej w obrebie Darskowo oraz w obrębie 02, 06, 05 miasta Złociniec 2011-12-30 12:43:36
dokument ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Parking przy ul. Włókienniczej" 2011-12-29 07:35:14
dokument ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, Wolności, Kreta w miejscowości Złocieniec w obrębie ewidencyjnym nr 11 m. Złocieniec 2011-12-29 07:33:44
dokument ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w obrębie 08 m. Złociniec 2011-12-29 07:19:32
dokument zawiadomienie o zakonczeniu postępowania dowodowego - budowa sieci wodociagowej i systemu melioracji (zmiana przebiegu trasy) na terenie działki nr ewid. 81/28 ob. Darskowo 2011-12-28 07:30:59
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy elektroenergetycznej lini kablowej 0,4 kV 2011-06-09 13:51:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowe biogazowni 2011-06-09 13:43:19
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi do wytwarzania biogazu rolniczego, jako paliwa napędowego silnika wytwarzającego prąd elektryczny o mocy 999 kW 2011-05-13 08:35:58
dokument Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie biogazowni 2011-04-22 07:35:31
dokument D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu kontenera technologicznego wraz z urządzeniami teletechnicznymi 2011-01-17 08:31:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu kontenera technologicznego wraz z urządzeniami teletechnicznymi 2010-12-23 09:53:58
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Zamkowa" 2010-11-10 13:31:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 2010-11-10 13:24:36
dokument w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oswietlenia drogowego wraz z montazem słupów oswietleniowych ul Kasztanowa 2010-09-15 16:17:55
dokument w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w miejscowości Stare Worowo 2010-09-15 14:48:21
dokument w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w miejscowości Cieszyno 2010-09-15 14:44:54
dokument w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej w miejscowości Warniłęg 2010-09-15 14:36:45
dokument o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektromagnetycznej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowie kontenerowej stacji stacji transformatorowej 2010-09-15 14:32:13
dokument w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika na terenie działki nr 336/10 2010-09-15 14:13:06
dokument o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa 2010-09-15 14:08:53
dokument o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oswietlenia drogowego ul. Prusa 2010-09-15 14:01:42
dokument o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w Darskowie 2010-09-15 06:48:17
dokument o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w Bobrowie 2010-09-15 06:47:39
dokument o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej 2010-09-15 06:46:47
dokument o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-09-15 06:44:09
dokument W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych - Warniłęg gm. Złocieniec 2010-08-16 07:26:11
dokument W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Kasztanowa 2010-08-16 07:24:23
dokument W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych - ul. Monte Cassino 2010-08-16 07:23:06
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej 2010-08-16 07:19:37
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do targowiska i kompleksów garażowych w Złocieńcu 2010-07-30 13:56:36
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ulicy Kasztanowej w miejscowości Złocieniec 2010-07-30 13:56:14
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej 2010-07-28 14:05:41
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 14/1, 3/4, 3/3, 120, 13, 21/1, 21/7, 21/4, 30/4, 30/2, 94/5, 8, 7, 349, 62, 361, 362, 363, 70/1, 70/2, 33, 47, 116/2 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2010-07-12 10:20:17
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 217/2, 234, 230, 237/1, 217/1, 231, 238/1, 242/2, 242/3 obręb Rzęśnica gm. Złocieniec oraz 288/2, 286, 285, 284, 336, 276/1, 276/2, 277, 262/10, 144/2, 251, 229/4, 229/5, 227/1, 223, 208, 207/4, 201/7, 201/6, 201/5, 334, 200/1, 199/1, 186/3, 161/2, 169/4, 171, 264 obręb Kosobudy 2010-07-12 07:50:40
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 100/3, 63, 53, 78/2, 82 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2010-07-12 07:48:46
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 2010-06-21 10:30:27
dokument O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni płyty rynku miejskiego i przebudowie nawierzchntprzyległych ulic 2010-06-21 10:29:30
dokument Informacja o wszczęciu postępowanie przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie dróg dojazdowych do targowiska i kompleksów garażowych w Złocieńcu ul. Kasztanowa 2010-06-17 11:09:10
dokument postanowienia dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Energetyczny Drawsko Pomorskie 2010-05-25 08:35:20
dokument budowie chodnika o szerokości 1,5 m na terenie działek nr ewid. 4/92 oraz 349 obręb Bobrowo gm. Złocieniec wraz z budową wjazdów drogowych z przyległych nieruchomości na drogę publiczna oraz budowie miejsca postoju na terenie części działki 2010-05-20 07:56:18
dokument budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na terenie działek nr 23/18 i 28 obręb 11 m. Złocieniec 2010-05-20 07:55:08
dokument budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 2010-05-20 07:53:04
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika o szerokości 1,5 m 2010-04-02 12:32:07
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika o szerokości 1,5 m w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bobrowo 2010-03-19 07:58:25
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci napowietrznej 15 kV 2010-03-02 11:42:53
dokument decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-03-02 11:42:10
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-02-17 07:03:21
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-02-17 06:59:49
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-02-17 06:59:46
dokument Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2010-01-22 15:40:23
dokument Wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-01-22 15:39:05
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-01-12 07:48:58
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego pomiarowego wolnostojącego oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej 2010-01-12 07:44:48
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Piastów wraz z budową parkingów 2010-01-12 07:42:15
dokument Postępowanie o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego 2009-12-30 10:52:25
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:07:15
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:06:41
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:00:17
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Piastów wraz z budową parkingów 2009-12-01 12:17:08
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Kasztanowej 2009-12-01 12:16:19
dokument w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego wolnostojącego oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej 2009-12-01 12:15:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacjisanitarnej... 2009-11-26 11:17:17
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ. 2009-11-25 14:38:11
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA WNIOSEK ENERGA Operator S.A. 2009-10-27 09:44:22
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEBUDOWY UL. ALEJA PIASTÓW W ZŁOCIEŃCU. 2009-10-27 09:42:43
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEBUDOWY ULICY KASZTANOWEJ W ZŁOCIEŃCU. 2009-10-27 09:40:22
dokument postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 2009-08-10 07:31:32
dokument POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-06-26 07:50:37
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów infrastruktury technicznej: 2009-05-11 10:39:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu infrastruktury technicznej: budowa sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy 2009-04-29 14:40:42
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów infrastruktury technicznej 2009-04-29 14:38:59