Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks etyczny radnego

 

 

Kodeks Etyczny Radnego

Rady Miejskiej w Złocieńcu

 

Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, którymi powinni kierować się radni wypełniając swoje obowiązki

 

Radni Rady Miejskiej w Złocieńcu powinni działać zgodnie z zasadami:

1) praworządności,

2) bezstronności i bezinteresowności,

3) obiektywizmu,

4) odpowiedzialności,

5) wyczerpujących i rzetelnych informacji,

6) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,

7) uczciwości i rzetelności.

 

I. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI.

 

1. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.

2. Podejmowane przez Radnych rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną,
a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy.

4. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.

5. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

 

 

 

 

 

II. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI.

 

1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji.

 

III. ZASADA OBIEKTYWIZMU.

 

1. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

2. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty obiektywnie.

 

IV. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

1. Radni są odpowiedzialni przed mieszkańcami gminy Złocieniec w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

2. Radni są zobowiązani do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych gminy Złocieniec winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

4. Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

 

V. ZASADA WYCZERPUJĄCYCH I RZETELNYCH INFORMACJI.

 

1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują.

 

VI. ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA PRZY WYKONYWANIU FUNKCJI RADNEGO.

 

1. W kontaktach z obywatelami Radni zachowują się uprzejmie, są pomocni
i życzliwi.

2. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

 

VII. ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI.

 

1. Radni pełnią funkcję rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych
i poczuciem godności własnej.

2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-11-2005 14:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-11-2005 14:05:40