Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej

 

Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Irena Szmidt
Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

Do zadań stanowiska d/s kontroli wewnętrznej i zewnętrznej należy:

1) prowadzenie bieżącej, doraźnej, problemowej i kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów dotowanych z budżetu gminy pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej,
legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych;

2) sporządzanie projektów okresowych planów kontroli;

3) analizowanie i przedstawianie burmistrzowi informacji o stopniu wykorzystania przez komórki organizacyjne urzędu i gminne jednostki organizacyjne materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli;

4) wskazywanie kontrolowanym podmiotom kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych kontroli;

5) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;

6) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych zagadnień;

7) kontrola realizacji przez komórki organizacyjne urzędu i gminne jednostki organizacyjne wniosków i zaleceń pokontrolnych;

8) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji chybień, wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości i polepszania jakości pracy komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

9) przeprowadzanie kontroli sprawdzających;

10) udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli urzędu dokonywanej przez uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych komórek organizacyjnych urzędu;

11)współdziałanie w toku przeprowadzania kontroli z organami kontroli państwowej, z komisją rewizyjną rady;

12) opracowywanie i przedstawianie sprawozdania z rocznej działalności stanowiska;

13) prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w urzędzie, w szczególności gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyk.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:31:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Modrzakowski 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 13-09-2019 11:38:47