Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych

Mirosław Stawicki 
Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

Do zadań stanowiska komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych należy prowadzenie spraw w zakresie:

1) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej gminy, w tym w szczególności:

a) przygotowanie zbiorczego planu budżetu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie planów dostarczonych przez podległe jednostki OSP,
b) nadzór i kontrola nad właściwym merytorycznie wykorzystaniem środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy w jednostkach OSP,
c) nadzór nad właściwą gospodarką (ewidencja, użytkowanie,
przechowywanie i konserwacja) mieniem gminy w jednostkach OSP,
d) planowanie i organizowanie szkoleń pożarniczych dla członków OSP,
e) nadzór nad zatrudnionymi w urzędzie kierowcami pojazdów OSP oraz komendanta Miejsko - Gminnego OSP,
f) czuwanie nad załatwianiem spraw socjalnych członków jednostek OSP w zakresie:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- badań kierowców, a także informowanie o możliwościach okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych;

g) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów, rozliczanie kart drogowych i kart pracy sprzętu silnikowego,
h) prowadzenie działalności prewencyjnej na terenie gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
i) sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w mieście i gminie oraz zgłaszanie wszelkich niedociągnięć w tym zakresie burmistrzowi,
j) nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w budynkach i lokalach użytkowanych przez urząd oraz szkolenie pracowników urzędu w zakresie spraw przeciwpożarowych,
k) uczestnictwo w przeglądach przeciwpożarowych zasobów mieszkaniowych gminy w wspólnie z innymi jednostkami,
l) doradztwo w sprawach przeciwpożarowych jednostkom organizacyjnym gminy,
m) nadzór nad utrzymaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
n) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
o) działanie w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej i ich usuwania przy pomocy prowadzonego przez burmistrza gminnego zespołu reagowania;

2) spraw obronnych, w tym w szczególności:

a) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
b) udział w organizowaniu i przeprowadzaniu poboru,
c) opracowywanie decyzji w sprawach uznania poborowych żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
d) prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
e) koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo-obronnych przez gminne jednostki organizacyjne, podległe podmioty gospodarcze oraz instytucje współdziałające szczególnie w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych;
f) prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz ich nakładanie na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne np. Policji, PSP,
g) wykonywanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych, w tym:

- dobór kurierów do doręczania kart powołania;
- planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej,

h) opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji „Akcji Kurierskiej", współpraca z instytucjami wojskowymi i pozamilitarnymi w zakresie dotyczącym spraw obronnych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:30:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-04-2014 10:10:53