Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Waldemar Sabat
Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

Do zadań stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, w szczególności:

a) planowanie zadań obrony cywilnej poprzez opracowanie i bieżącą aktualizację planu obrony cywilnej gminy;
b) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem stanowiska Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz warunków do uruchomienia i pracy tego stanowiska;
c) prowadzenie i koordynowanie spraw obrony urzędu;
d) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej, w tym przygotowywanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy dotyczących wykonywania zadań obrony cywilnej przez wyznaczone podmioty na terenie gminy oraz współdziałanie z nimi w tym zakresie;
e) wykonywanie zadań związanych z formowaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkolenia organów kierowania oraz formacji obrony cywilnej;
f) organizowanie i nadzorowanie bazy magazynowej obrony cywilnej oraz planowanie i realizacja logistycznego zabezpieczenia działań obrony cywilnej poprzez zaopatrzenie w sprzęt, umundurowanie i środki;
g) organizacja współdziałania uczestników przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie poprzez ustalanie zadań instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy w zakresie:

- przygotowywania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
- planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuacji ludności,
- planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
- planowania i zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;

h) upowszechnianie wiedzy i informacji o działaniu obrony cywilnej;
i) wdrożenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania, oraz systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców;

2) prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, w szczególności:

a) monitorowanie zagrożeń występujących na obszarze gminy związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom,
b) koordynowanie opracowania i aktualizacji gminnego planu reagowania,
c) opracowanie procedur reagowania kryzysowego do działania Gminnego Centrum Reagowania oraz zespołu reagowania,
d) opracowanie, uruchomienie i nadzór nad systemem łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompleksowego zarządzania kryzysowego,
f) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz zwalczania i usuwania ich skutków;
g) współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:

- wymiany informacji o zagrożeniach,
- koordynacji działań ratowniczych,
- informowania ludności o zdarzeniach,
- kierowania i koordynacji ewakuacją ludności z terenów dotkniętych klęską lub zagrożonych,
- likwidacji i usuwania skutków zagrożeń na zasadach określonych w ustawach;

h) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
i) zawiadamianie właściwych organów wojskowych o faktach znalezienia na terenie gminy niewypałów i niewybuchów.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-04-2014 10:11:09