Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Kierownik Referatu:  Tadeusz Sochacki
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

 


 

Do zadań referatu gospodarki komunalnej i inwestycji należy w szczególności:

1) zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie usług komunalnych realizacji zadań użyteczności publicznej przez prowadzenie spraw, współpracę oraz koordynację i nadzorowanie działalności gminnych osób prawnych w zakresie:

a) oświetlenia dróg,
b) ciepłownictwa,
c) wodociągów i kanalizacji,
d) zieleni, robót publicznych i prac interwencyjnych;

2) zarządzanie siecią dróg gminnych: budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona tych dróg oraz dróg przejętych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

3) nadzór i dbanie o właściwe utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz opieka nad cmentarzami wojennymi,

4) przygotowywanie, monitoring i aktualizowanie gminnego programu rozwoju energetyki, w tym w oparciu o surowce odnawialne;

5) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich, targowiska miejskiego i małej architektury na terenie gminy;

6) planowanie, przygotowywanie oraz realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej gminy:

a) przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie referatów,
b) przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu gminy,
c) ustalenie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach, przygotowywanie do zawarcia umów na realizację robót, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
d) egzekwowanie właściwego terminowego wykonania tych umów oraz ich rozliczenie,
e) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu realizacji inwestycji,
f) współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom przeglądach gwarancyjnych,
g) sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji;

7) współpraca z PINB w Drawsku Pomorskim w zakresie nadzoru budowlanego na terenie gminy;

8) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie dróg;

9) współpraca z referatem gospodarki gruntami, geodezji i rolnictwa w sprawach w szczególności:

a) zbywania i zagospodarowania nieruchomości,
b) prac geodezyjnych,
c) sporządzania sprawozdań dotyczących inwestycji i mienia komunalnego,
d) realizacji umowy o gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności w zakresie prawidłowości realizacji planów remontów gminnego zasobu nieruchomości oraz innych wydatków,
e) w zakresie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości;

10)współpraca z referatem organizacyjnym i kadr w zakresie spraw związanych z bieżącymi remontami, konserwacją, modernizacją, rozbudową budynków urzędu i innych będących własnością gminy (sieć elektryczna, gazowa, odgromowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, itd.);

11)współpraca z referatem gospodarki odpadami i ochrony środowiska w zakresie:

a) planowania i zarządzania ochroną środowiska,
b) prowadzenie spraw letniego i zimowego oczyszczania terenu gminy w zakresie ulic i dróg.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:45:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 21-05-2019 08:38:20