Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

Kierownik Referatu: Damian Świercz
Referat podlega Zastępcy Burmistrza.

 


 

Do zadań referatu gospodarki nieruchomościami, geodezji i rolnictwa należy w szczególności:

1) gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, w tym:

a) nabycie, zbycie nieruchomości,
b) przekazywanie w użytkowanie wieczyste, rozwiązywanie umów wieczystego użytkowania, składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu,
c) dzierżawa oraz najem nieruchomości,
d) tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
e) składanie wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych,
f) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych i przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości, scalania i wymiany gruntów,
g) dokonywanie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

2) naliczanie opłat adiacenckich i za wieczyste użytkowanie;

3) reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest gmina;

4) nadawanie nazw ulic oraz nadawanie numerów nieruchomości;

5) nadzór nad gospodarką gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym:

a) współpraca z zarządcą przy realizacji umowy o gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości;,
b) kontrola dochodów z gminnego zasobu nieruchomości;
c) kontrola wydatków na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości;

6) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa:

a) reprezentowanie gminy w Gminnej Spółce Wodnej „Wąsawa”,
b) współpraca z instytucjami związanymi z rolnictwem,
c) współpraca z sołtysami,

7) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

8) opiniowanie rocznych planów łowieckich i uczestnictwo w mediacjach w celu polubownego rozstrzygania sporów dot. szacowania szkód łowieckich;

9) prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia komunalnego oraz współpraca z referatem gospodarki komunalnej i inwestycji w zakresie sporządzania informacji o stanie mienia
komunalnego;

10) współpraca z innymi referatami, w tym:

a) z referatem gospodarki komunalnej i inwestycji w zakresie planowania i zarządzania gminnymi inwestycjami,
b) z referatem gospodarki odpadami i ochrony środowiska w zakresie spraw planowania i zarządzania ochroną środowiska,
c) ze stanowiskiem d/s planowania przestrzennego w zakresie planowania przestrzennego zagospodarowania gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 16-01-2019 08:08:43