Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Finansów i Budżetu

 

Referat Finansów i Budżetu

 

Kierownik Referatu - główna księgowa urzędu: Jolanta Mazur
Referat Finansów i Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.
 

 

 


 

Do zadań referatu finansów i budżetu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw budżetu gminy i urzędu:

a) ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna,
b) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia mienia komunalnego,
c) sporządzanie przelewów, załatwianie spraw w banku,
d) sporządzanie informacji i sprawozdawczości do Ministra Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej, rady i burmistrza o wykonaniu budżetu gminy,
e) kontrola i nadzorowanie preliminarza finansów jednostek budżetowych i środków specjalnych,
f) analizowanie wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
g) opracowywanie analiz zdolności kredytowej,
h) prowadzenie księgowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
i) windykacja oraz egzekucja administracyjna należności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat należnych gminie w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
j) obsługa finansowa sołectw,
k) sporządzanie projektów zarządzeń burmistrza i projektów uchwał rady w sprawie budżetu i jego zmian,
l) obsługa finansowa programów finansowanych ze środków pomocowych w tym z Unii Europejskiej;

2) prowadzenie rachuby wynagrodzeń pracowników, w tym:

a) sporządzanie list płac,
b) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
d) naliczanie odpisów na Fundusz Pracy i PFRON,
e) dokonywanie innych potrąceń z wynagrodzeń,
f) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych z ZUS.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 24-03-2014 07:53:55