Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Organizacyjny i Kadr

 

Referat Organizacyjny i Kadr

Kierownik Referatu:  Anna Soroka
Referat Organizacyjny podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.


 

Do zadań referatu organizacyjnego i kadr należy w szczególności:


1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu poprzez:


a) obsługę pracy burmistrza,
b) rejestrację aktów prawnych rady, zarządzeń burmistrza oraz przekazywanie ich do realizacji,
c) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
d) prowadzenie archiwum urzędu,
e) obsługę sekretarsko-kancelaryjną urzędu,
f) prowadzenie biura obsługi interesanta,
g) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo – technicznego,
h) dokonywanie przeglądów i kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w urzędzie,


2) współpraca z referatem gospodarki komunalnej i inwestycji oraz stanowiskiem ds. planowania przestrzennego w zakresie spraw związanych z bieżącymi remontami, konserwacją modernizacją i rozbudową budynków urzędu i innych obiektów będących własnością gminy (sieć elektryczna, gazowa, odgromowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, itd.),

 

3) nadzór nad sprawnością urządzeń technicznych w urzędzie,


4) planowanie i nadzór nad remontami i bieżącymi konserwacjami wyposażenia technicznego urzędu,

 

5) ustalanie zadań dla pracowników obsługi oraz nadzorowanie wykonywania przez nich zadań,

 

6) wywieszanie na tablicach ogłoszeń urzędu:


a) uchwał rady i zarządzeń zewnętrznych burmistrza,
b) pism sądowych podlegających podaniu do wiadomości publicznej,
c) pism o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane;

 

7) prowadzenie spraw pracowniczych:


a) osobowych pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych,
b) prowadzenie spraw socjalnych pracowników urzędu;


8) wykonywanie innych czynności, w tym:


a) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych,
b) prowadzenie i udostępnianie obywatelom do wglądu zbiorów przepisów,
c) współpraca ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
d) obsługa wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
e) współpraca w zakresie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości,
f) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z sejmikiem województwa,
g) współpraca z organami statutowymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym oraz przeważającym udziałem skarbu gminy,
h) prowadzenie dokumentacji zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym lub przeważającym udziałem skarbu gminy i sprawowanie nadzoru organizacyjnego z ramienia zgromadzenia wspólników.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:49:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-10-2019 07:40:34