Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy

 

Sekretarz Gminy

  Leszek Modrzakowski
Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 


 

Do zadań sekretarza gminy należy w szczególności:

1) zapewnianie warunków efektywnego działania burmistrza i wykonania jego zadań poprzez zapewnienie techniczno-biurowej obsługi burmistrza oraz nadzorowanie kompletowania materiałów z pracy burmistrza i sesji rady;

2) przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz nadzór nad prawidłowym przygotowaniem aktów prawa miejscowego;
 

3) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i jego zmian w miarę potrzeby;
 

4) koordynowanie podziału zadań urzędu między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 

5) koordynacja zgodności zakresów czynności pracowników,
 

6) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk;
 

7) koordynowanie działań urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych z Wojewódzkiego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na lata 2007-2013;
 

8) pełnienie roli pełnomocnika d/s Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie;
 

9) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu poprzez:

a) nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w urzędzie,
b) koordynowanie działań kontrolnych w urzędzie w tym z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
c) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
d) nadzór nad informatyzacją urzędu;
e) nadzór nad sprawami kadrowymi i gospodarki etatami oraz dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu;
f) prowadzenie książki kontroli zewnętrznej urzędu;
g) współpraca z radą i jej komisjami oraz radnymi;
h) współpraca z sołtysami i konwentem sołtysów;
i) uzupełnianie zbiorów biblioteki urzędu,
j) utrzymanie zbiorów aktów normatywnych or zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
k) nadzór nad funkcjonowaniem internetowego urzędowego biuletynu informacji publicznej,
l) nadzór i koordynację pracy przy przeprowadzaniu wyborów i referendów;
m) nadzór nad realizacją uchwał, wniosków skierowanych do burmistrza i rady, w tym nadzorowanie spraw związanych z załatwianiem interpelacji i wniosków radnych;
n) nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli, w tym nadzorowanie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli;
o) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego;
p) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem planu kosztów utrzymania urzędu i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie;
q) koordynowanie i nadzorowanie nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych;

10)współpraca z mediami w zakresie informowania o funkcjonowaniu urzędu;

11) bezpośrednie nadzorowanie pracy referatów i samodzielnych stanowisk:

a) organizacyjnego i kadr,
b) Biura Rady Miejskiej w Złocieńcu, z zastrzeżeniem uprawnień nadzorczych
przewodniczącego rady,
c) informatyka.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:51:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 24-03-2014 07:52:09