Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020.03.11 - XXXIV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

która odbyła się 11 marca 2021 roku

 


 

UCHWAŁA NR XXXIV/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie utworzenia i przystąpienia przez gminę Złocieniec do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Złocieńca o udzielenie gminie Złocieniec wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie całości działania polegającego na objęciu przez gminę Złocieniec udziałów w tworzonym SIM.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie gminnego programu wspierania rodziny  na terenie gminy Złocieniec na lata 2021 – 2023.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021r.)

UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2021 – 2025.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2021 – 2025

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2021r.)

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie rozpatrzenia petycji.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyposażenia gminnych jednostek organizacyjnych w majątek.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Zestawienie środków trwałych
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zestawienie środków trwałych
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Zestawienie środków trwałych
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Zestawienie środków trwałych
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Zestawienie środków trwałych

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2021-2026
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w majątek.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zwolnienia z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 r. oraz przyznania zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 r.

Relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 roku --------------> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-04-2021 10:25:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 27-04-2021 13:26:33