Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020.12.30 - XXXII sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

XXXII sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

która odbyła się 30 grudnia 2020 roku

 


 

UCHWAŁA NR XXXII/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złocieniec składanej przez właścicieli nieruchomości oraz  warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2021r.)

UCHWAŁA NR XXXII/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie przyjęcia  „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Złocieniec na lata 2020 - 2032".
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2020-2032

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Opis aglomeracji Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oznaczenie obszaru i granic aglomeracji Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXII/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2021 roku (plan pracy rady).

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2021 rok.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2021.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

UCHWAŁA NR XXXII/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2021.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

UCHWAŁA NR XXXII/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przez gminę Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXII/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zobowiązania do zapewnienia przez gminę Złocieniec warunków do osiedlenia się przez rodzinę repatriantów z Kazachstanu na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/242/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zobowiązania do zapewnienia przez gminę Złocieniec warunków do osiedlenia się przez rodzinę repatriantów z Kazachstanu na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/243/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2020

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXII/244/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2020 – 2030.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/245/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/246/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2018-2020.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/247/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2021-2024.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

UCHWAŁA NR XXXII/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXII/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

UCHWAŁA NR XXXII/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2021.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2021
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2021
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2021
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2021
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie drogowym w roku 2021
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2021
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Wydatki jednostek pomocnicznych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2021 roku
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przychody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonana budżetu Gminy Złocieniec w 2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 16 - Wydatki – budżet obywatelski na 2021 r.

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

 


 

 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XXXII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 grudnia 2020 r.

Relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 grudnia 2020 roku --------------> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 12-01-2021 08:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 12-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 06-05-2021 14:53:01