Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji - obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.

STAWKI PODATKU
NA ROK 2016

UCHWAŁA NR XV/99/2015

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.)

STAWKI PODATKU
NA ROK 2017, 2018, 2019

UCHWAŁA NR XXVII/225/2016

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

STAWKI PODATKU
NA ROK 2020

UCHWAŁA NR XII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.)

STAWKI PODATKU
NA ROK 2021

UCHWAŁA NR XXVI/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.)

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzeń Ministra Finansów
(obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.).

 

WNIOSEK o wydanie decyzji      


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:


IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZIN-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  
ZIN-3 - Dane pozostałych podatników  
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZDN-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  

 


Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) ust. 9a, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 13 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono nieruchomość). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miejskiej.


PODATEK ROLNY:


IR-1  - Informacja o gruntach
ZIR-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZIR-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  
ZIR-3 - Dane pozostałych podatników  
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZDR-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  

 


Zgodnie z dodanym do art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) ustępem 8a, informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6a ust. 11 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono grunt). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu.


PODATEK LEŚNY:


IL-1 - Informacja o lasach
ZIL-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZIL-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  
ZIL-3 - Dane pozostałych podatników  
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  
ZDL-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  

 


Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888) ustępem 5a, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 9 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono las). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Miejskiej.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:


DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).

Zgodnie z dodanym do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) ust. 6a, deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP).


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z obowiązkiem podatkowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 02-07-2019 12:29:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gradek 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-01-2021 13:19:35