Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LVI sesja Rady Miejskiej - 20 grudnia 2018 rok

SESJA NR LVI - RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 20 grudnia 2018r.


 

UCHWAŁA NR LVI/483/2018

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Złocieńca”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -  Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Złocieńca
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/484/2018

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków..
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/485/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.)

UCHWAŁA NR LVI/486/2018

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2019 roku (plan pracy rady).
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/487/2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2019 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/488/2018

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2019.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.)

UCHWAŁA NR LVI/489/2018

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2019.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.)

UCHWAŁA NR LVI/490/2018

w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, uprawniających do zasiłku celowego.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.)

UCHWAŁA NR LVI/491/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2018-2020.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/492/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2018
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LVI/493/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/494/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LVI/495/2018

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019-2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.)

UCHWAŁA NR LVI/496/2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2019

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2019
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2019

ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2019
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie drogowym w roku 2019

ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2019 roku

ZAŁĄCZNIK NR 15 - Wydatki – budżet obywatelski na 2019 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z LVI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 20 grudnia 2018 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 07-01-2019 13:04:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 07-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-01-2019 13:46:24