Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

L sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2018 rok

SESJA NR L - RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 czerwca 2018r.


 

UCHWAŁA NR L/424/2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - bilans z wykonania budżetu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017 - plik PDF 55MB
(Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia)

UCHWAŁA NR L/425/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
(Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia)

UCHWAŁA NR L/426/2018

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia)

UCHWAŁA NR L/427/2018

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla piętnastu drzew ze zbiorowego pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/428/2018

w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR L/429/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.)

UCHWAŁA NR L/430/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/431/2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/432/2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Złocieniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/433/2018

w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Złocieniec odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/434/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2018
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/435/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR L/436/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wniosek
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/437/2018

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa

ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 4 - mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 29 czerwca 2018r.)

UCHWAŁA NR L/438/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2018-2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/439/2018

w sprawie przystąpienia do przygotowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Złocieńca”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR L/440/2018

w sprawie współdziałania gminy Złocieniec z innymi gminami przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR L/441/2018

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR L/442/2018

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – “Zielona”.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR L/443/2018

w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność gminy Złocieniec służebnością przesyłu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z L sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2018 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-07-2018 13:42:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 05-07-2018 13:06:11