Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2004

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2004

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2004

 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2004

 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2004

 

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2, strona 3

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2004

 

W sprawie określenia składu gminnego zespołu reagowania

Strona 1, strona 2, strona 3

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2004

 

W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za przekształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Złocieniec

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2004

 

W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2004.

ZAŁĄCZNIK NR 1: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

ZAŁĄCZNIK NR 2: strona 1, strona 2, strona, 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8

ZAŁĄCZNIK NR 3: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 4: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 5: strona 1, strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 6: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 7: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 8: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 9: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 10: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 11: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 12: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5

ZAŁĄCZNIK NR 13: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 14: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 15: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 16: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 17: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 18: strona 1

ZAŁĄCZNIK NR 19: strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2004

 

W sprawie regulaminu społecznej komisji mieszkaniowej w Złocieńcu

ZAŁĄCZNIK NR 1: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2004

 

W sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej w Złocieńcu

 

ZARZĄDZENIE NR 20/2004

 

W sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZAŁĄCZNIK NR 1: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2004

 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2003 rok.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10, strona 11, strona 12, strona 13, strona 14, strona 15, strona 16, strona 17, strona18, strona 19, strona 20, strona 21, strona 22, strona 23, strona 24, strona 25, strona 26, strona 27, strona 28, strona 29, strona 30, strona 31, strona 32, strona 33, strona 34

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2004

 

W sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK 1: strona 1

ZAŁĄCZNIK 3: strona 1

 

ZARZĄDZENIE NR 23/2004

 

W sprawie preliminarza zadań i wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Złocieńcu na rok 2004.

Strona 1, strona 2, strona 3

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2:  strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2004

 

W sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2004

 

W sprawie ustalenia, w drodze regulaminu, organizacji i trybu działania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej w Złocieńcu.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4

 

ZARZĄDZENIE NR 30/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2004

 

W sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2004

 

W sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2004r.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1:  strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2004

 

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1:  strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7

 

ZARZĄDZENIE NR 36/2004

 

W sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 37/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2004

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2004

 

W  sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2004

 

W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dla Prezesa Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 41/2004

 

W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2004

 

W sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dla Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2004

 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2004

 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 45/2004

 

W sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 46/2004

 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1: strona 1, strona 2 , strona 3, strona 4

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2004

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.

 

ZARZĄDZENIE NR 50/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 52/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 53/2004

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2004

 

W sprawie instrukcji współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z art. 15a ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2004

 

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

ZARZĄDZENIE NR 56/2004

 

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK NR 1: STRONA 1, STRONA 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZARZĄDZENIE NR 59/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2004

 

W sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10, strona 11, strona 12, strona 13

 

ZARZĄDZENIE NR 62/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom

 

ZARZĄDZENIE NR 63/2004

 

W sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i powołania koordynatora gminnego

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2004

 

W sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2004

 

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 66/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu

 

ZARZĄDZENIE NR 67/2004

 

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

ZAŁĄCZNIK: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5, strona 6, strona 7, strona 8, strona 9, strona 10, strona 11, strona 12, strona 13, strona 14, strona 15, strona 16, strona 17, strona 18, strona 19, strona 20, strona 21, strona 22, strona 23, strona 24, strona 25, strona 26, strona 27, strona 28, strona 29, strona 30, strona 31, strona 32

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2004

 

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2004

 

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Złocieńcu

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych  do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom

 

ZARZĄDZENIE NR 72/2004

 

W sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych  do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2: strona 1, strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2004

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.

 

ZARZĄDZENIE NR 76/2004

 

W sprawie: harmonogramu kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej w 2004r.

ZAŁĄCZNIK

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2004

W sprawie zmiany nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 78/2004

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok
ZAŁĄCZNIK NR 1, NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3 str 1

ZAŁĄCZNIK NR 3 str 2

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2004

 

w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu

 

ZARZĄDZENIE NR 80/2004

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK

 

ZARZĄDZENIE NR 81/2004

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 str 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 str 2

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2004

 

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

 

ZARZĄDZENIE NR 83/2004

 

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniec z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.
strona 1
strona 2

 

ZARZĄDZENIE NR 84/2004

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZARZĄDZENIE NR 85/2004

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia, w drodze regulaminu, organizacji i trybu działania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 86/2004

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZAŁĄCZNIK

 

ZARZĄDZENIE NR 87/2004

 

W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Złocieniec na 2005 rok.

( projekt budżetu został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/209/2005 )

 

ZARZĄDZENIE NR 88/2004

zmieniajace zarządzenie w sprawie podziału środków wydzielonych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004 na dofinansowanie zadań własnych gminy Złocieniecz zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym instytucjom.
strona 1
strona 2

ZARZĄDZENIE NR 89/2004

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

strona 1
strona 2
strona 3

 

ZARZĄDZENIE NR 90/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

ZARZĄDZENIE NR 91/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

ZARZĄDZENIE NR 93/2004

ZARZĄDZENIE NR 94/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

ZARZĄDZENIE NR 95/2004

ZARZĄDZENIE NR 96/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

ZARZĄDZENIE NR 97/2004

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

ZARZĄDZENIE NR 98/2004

wsprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 204 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3: strona 1, strona 2

ZARZĄDZENIE NR 99/2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2

 

ZARZĄDZENIE NR 100/2004

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1, NR 2 
ZAŁĄCZNIK NR 3: strona 1, strona 2

ZARZĄDZENIE NR 101/2004

ZARZĄDZENIE NR 102/2004

zmieniające zrządzenie w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 103/2004

w sprawie: zmian w budżecie gminy Złocieniec na 2004 rok.
ZAŁĄCZNIK NR 1, NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2: strona 1, strona 2

 

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-08-2005 08:55:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Modrzakowski 21-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-07-2008 11:49:04