Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XLVI sesja Rady Miejskiej - 29 marca 2018 roku

SESJA NR XLVI - RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 marca 2018r.


 

UCHWAŁA NR XLVI/396/2018

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec na rok 2018
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVI/397/2018

w sprawie podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANICORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVI/398/2018

w sprawie podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - GMINY ZŁOCIENIEC NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA,USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVI/399/2018

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/400/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2018
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVI/401/2018

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2018 – 2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/402/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/403/2018

w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/404/2018

w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/405/2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa”
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVI/406/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XLVI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2018 r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 marca 2018 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 16-04-2018 13:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 16-04-2018 14:04:27