Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku

SESJA NR XXXVII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 czerwca 2017r.


 

UCHWAŁA NR XXXVII/300/2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
bilans z wykonania budżetu (plik 4,2 MB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016 (plik 59,8 MB)
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/301/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
skonsolidowany bilans
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/302/2017

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/303/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/304/2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/305/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/306/2017

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.)

UCHWAŁA NR XXXVII/307/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/308/2017

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 – 2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/309/2017

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2018 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
regulamin budżetu obywatelskiego
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/310/2017

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu udziału w prawie do nieruchomości .
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/311/2017

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Zasady udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów inwestycjizwiązanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Złocieniec
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/312/2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/313/2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXVII/314/2017

w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Darskowo.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVII/315/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Złocieniec dopłaty wymaganej na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 czerwca 2017r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 czerwca 2017 roku -----> FILM VIDEO

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 13-07-2017 07:03:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 05-09-2017 11:39:36