Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku

SESJA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 marca 2017r.


 

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2017

w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Złocieniec do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA NR XXXIV/287/2017

w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wykaz mienia
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku)

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/289/2017

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 – 2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec na rok 2017
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 marca 2017r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 marca 2017 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-04-2017 07:28:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 05-05-2017 07:20:38