Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXI sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia 2016 roku

SESJA NR XXXI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 grudnia 2016r.UCHWAŁA NR XXXI/256/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2016
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA NR XXXI/257/2016

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/258/2016

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/259/2016

w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r..
ZAŁĄCZNIK NR 1 - program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 (plik PDF 47 MB)
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/260/2016

zmieniająca uchwałę  w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.)

UCHWAŁA NR XXXI/261/2016

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2017 roku (plan pracy rady).
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/262/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2017 rok.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/263/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.)

UCHWAŁA NR XXXI/264/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Złocieniec.
(Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXI/265/2016

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017
(Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku)

UCHWAŁA NR XXXI/266/2016

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2017
(Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku)

UCHWAŁA NR XXXI/267/2016

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym ten wymiar.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXXI/268/2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań o kreślonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie drogowym w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2017 roku
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.)

UCHWAŁA NR XXXI/269/2016

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2017-2040.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku)

UCHWAŁA NR XXXI/270/2016

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
(Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 grudnia 2016r.

Pełna relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 grudnia 2016 roku -----> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-01-2017 11:09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-01-2017 12:26:07