Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIX sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 2016 roku

SESJA NR XXIX RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 24 listopada 2016r.


 

UCHWAŁA NR XXIX/237/2016

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXIX/238/2016

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy miesiąca
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji
(Uchwała podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXIX/239/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXIX/240/2016

w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

UCHWAŁA NR XXIX/241/2016

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO gminy Złocieniec w 2017 roku
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXIX/242/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXIX/243/2016

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXIX/244/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXIX/245/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXIX/246/2016

w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXIX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 listopada 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 05-12-2016 07:22:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 05-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 05-12-2016 07:44:20