Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca 2016 roku

SESJA NR XXV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 czerwca 2016r.


 

UCHWAŁA NR XXV/204/2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2015 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2015 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 3 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2015 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 4 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2015 rok
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXV/205/2016

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2015.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/206/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2015.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy Złocieniec
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/207/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1
- dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2016
ZAŁĄCZNIK NR 6 - dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXV/208/2016

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/209/2016

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/210/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/211/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wniosek
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .)

UCHWAŁA NR XXV/212/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/213/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1
- Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2016
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.)

UCHWAŁA NR XXV/214/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Złocieniec”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
zgłoszone przedsięwzięcia na terenie gminy Złocieniec mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze gminy wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym i źródłami finansowania
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/215/2016

w sprawie udzielenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/216/2016

w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Uzasadnienie faktyczne i prawne odmownego załatwienia skargi
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXV/217/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 


 

 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 czerwca 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 05-09-2016 13:22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Springer - Mokrzycka 05-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalczyk 19-04-2017 13:12:17