Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2016 roku

SESJA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 25 maja 2016r.


 

UCHWAŁA NR XXIV/196/2016

w sprawie programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie gminy Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK -
Program zwalczania barszczu Sosnowskiego
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .)

UCHWAŁA NR XXIV/197/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 - dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXIV/198/2016

w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.)

UCHWAŁA NR XXIV/199/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.)

UCHWAŁA NR XXIV/200/2016

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXIV/201/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Złocieniec”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
zgłoszone przedsięwzięcia na terenie gminy Złocieniec
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXIV/202/2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXIV/203/2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem gminy Złocieniec do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 

 


 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXIV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 maja 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 14-06-2016 11:14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Springer - Mokrzycka 14-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-06-2016 11:37:22