Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXII sesja Rady Miejskiej - 31 marca 2016 roku

SESJA NR XXII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 31 marca 2016r.


 

UCHWAŁA NR XXII/180/2016

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec na rok 2016
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXII/181/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 3 wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 5 - dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXII/182/2016

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2016 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXII/183/2016

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXII/184/2016

w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Kosobudy.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXII/185/2016

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXII/186/2016

w sprawie załatwienia skargi na czynności Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Uzasadnienie faktyczne i prawne odmownego załatwienia skargi
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA NR XXII/187/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
wzór
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXII/188/2016

w sprawie zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Strzelnicy sportowej przy ul. Sportowej w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA NR XXII/189/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec.
( Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r..)

UCHWAŁA NR XXII/190/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 marca 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-05-2016 07:37:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Springer - Mokrzycka 11-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 11-05-2016 08:42:02