Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia 2015 roku

SESJA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 22 grudnia 2015r.


 

UCHWAŁA NR XVIII/135/2015

w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2016
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 20156r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2016
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2016
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2016
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2016 roku
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XVIII/136/2015

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2016-2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/137/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na rok 2015
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/138/2015

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/139/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Uzasadnienie faktyczne i prawne negatywnego rozpatrzenia skargi
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/140/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Uzasadnienie faktyczne i prawne negatywnego rozpatrzenia skargi
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/141/2015

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/142/2015

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.
ZAŁĄCZNIK NR 2 -
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2016
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/143/2015

w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/144/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 – 2025.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/145/2015

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2016 roku (plan pracy rady).
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/146/2015

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2016 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVIII/147/2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Rozliczenie dotacji za ….....................................
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Roczne rozliczenie prawidłowości wykorzystania dotacji w: …......................................... roku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Rozliczenie dotacji za rok ….....................................
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVIII/148/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 22 grudnia 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-01-2016 10:45:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Springer - Mokrzycka 25-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 25-01-2016 11:28:26