Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2016


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 04.01.2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania
ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 04.01.2016

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w
formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 05.01.2016

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 08.01.2016

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 08.01.2016

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 12.01.2016

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia
wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 12.01.2016

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego na 2016 rok oraz zasad jej działania

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 12.01.2016

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 12.01.2016

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 12.01.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 21.01.2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
publicznych, prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 21.01.2016

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 22.01.2016

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 22.01.2016

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 25.01.2016

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 25.01.2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych,
prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 25.01.2016

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów
prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 25.01.2016

w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązujących w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 27.01.2016

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 28.01.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 29.01.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 01.02.2016

w sprawie zatwierdzenia planu remontów gminnego zasobu mieszkaniowego gminy
Złocieniec na rok 2016
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 01.02.2016

uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów
prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 09.02.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 11.02.2016

w sprawie przetargu na zbyciu środków trwałych gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 16.02.2016

w sprawie zmiany budetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 19.02.2016

w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 19.02.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 22.02.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej do spraw
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec
i ustalenia zasad jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 25.02.2016

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 26.02.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 26.02.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 03.03.2016

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 03.03.2016

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 04.03.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 04.03.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 14.03.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 10.03.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 15.03.2016

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2016 roku,
w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania, wzoru karty do głosowania, określenia sposobu głosowania i ważności głosu.  

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 15.03.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 15.03.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 21.03.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 24.03.2016

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 24.03.2016

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 24.03.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 31.03.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 31.03.2016

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Złocieniec na lata 2015-2020

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 01.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 04.04.2016

w sprawie wyznaczenia szczegółowego terminu zebrania wiejskiego, w celu dokonania
wyboru sołtysa sołectwa Kosobudy i zwołania tego zebrania.

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 04.04.2016

zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia procedur procesu windykacji należności, do
których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa i do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 06.04.2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciwpożarowej
i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 06.04.2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Inspektorowi do spraw Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 11.04.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 18.04.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 21.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 21.04.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 22.04.2016

w sprawie skierowania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na terenie
gminy Złocieniec w 2016 roku wybranego w głosowaniu projektu oraz wskazania komórki
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjnej gminy Złocieniec
odpowiedzialnych za jego realizację

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 22.04.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego.

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 28.04.2016

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Planu Obrony Cywilnej Gminy
Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 29.04.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 29.04.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 12.05.2016

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Złocieniec na lata 2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 12.05.2016

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejski w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 13.05.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 16.05.2016

w sprawie wysokości cen za korzystanie z mienia gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 16.05.2016

w sprawie planu kontroli finansowej gminy Złocieniec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 27.05.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 27.05.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 06.06.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka
Kultury w Złocieńcu za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 06.06.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 10.06.2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 21.06.2016

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 27.06.2016

w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 27.06.2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 27.06.2016

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 27.06.2016

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, do obowiązków
których należy obliczanie i pobieranie opłaty miejscowej od osób przebywających w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Cieszyno na polu
namiotowym zorganizowanym na wyspie Ostrów lub w kwaterach na Stadionie Miejskim w
Złocieńcu oraz prowadzenie ewidencji i terminowa wpłata organowi podatkowemu
pobranych kwot.

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 30.06.2016

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 30.06.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 30.06.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 22.07.2016

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejski w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 27.07.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 27.07.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 09.08.2016

w sprawie  założeń do projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 i projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 - 2024.

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 09.08.2016

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 11.08.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 12.08.2016

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach, jak i do realizacji obowiązku
określonego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 16.08.2016

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 22.08.2016

w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w
Złocieńcu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami
wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 26.08.2016

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Złocieńcu...

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 30.08.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 08.09.2016

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej
przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miejski w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 13.09.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 13.09.2016

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. centralnego rozliczania podatku od towarów i usług 
w gminie Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 13.09.2016

w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętych w „Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032" wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032 ”

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 19.09.2016

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o Funduszu Sołeckim.

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 20.09.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 20.09.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 20.09.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 22.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 26.09.2016

w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania mającego na celu utworzenie żłobka
w Złocieńcu w ramach (działanie 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych)
Projektu pt. Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie 
Złocieniec w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 27.09.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 27.09.2016

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 05.10.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 05.10.2016

w sprawie wprowadzenia „Planu akcji kurierskiej dla terenu gminy Złocieniec”
i upoważnienia do kierowania akcją kurierską na terenie gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 17.10.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 17.10.2016

w sprawie planowania i wnioskowania do uchwały budżetowej wydatków na realizację
przedsięwzięć według sołectw z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 21.10.2016

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 25.10.2016

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 109
z dnia 28.10.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 31.10.2016

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wydawania w tych
sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 03.11.2016

w sprawie instrukcji postępowania w zakresie współpracy gminy Złocieniec z
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o
których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z art. 15a ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 03.11.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i wnioskowania do uchwały budżetowej
wydatków na realizację przedsięwzięć według sołectw z zastosowaniem klasyfikacji
budżetowej na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 04.11.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 14.11.2016

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 14.11.2016

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec
na lata 2017 - 2040.

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 16.11.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 17.11.2016

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania za pracę dyrektorów samorządowych
instytucji kultury w gminie Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 17.11.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 17.11.2016

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 30.11.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 30.11.2016

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania mającego
na celu utworzenie żłobka w Złocieńcu w ramach (działanie 6.7 Programy zapewniania
i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów
Samorządowych) Projektu pt. Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 w Gminie Złocieniec w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 02.12.2016

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 08.12.2016

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 08.12.2016

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 08.12.2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 08.12.2016

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 19.12.2016

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 20.12.2016

w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych przez
Gminę Złocieniec w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków"

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 21.12.2016

w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Złocieniec i jej
jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 27.12.2016

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 29.12.2016

w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2016.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 18-01-2016 12:23:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 18-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 08-01-2020 10:34:44