Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVII sesja Rady Miejskiej - 26 listopada 2015 roku

SESJA NR XVII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 listopada 2015r.


 

UCHWAŁA NR XVII/121/2015

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVII/122/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVII/123/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - DN
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - IF INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZN-A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVII/124/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/125/2015

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/126/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/127/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich sołtysom gminy Złocieniec przysługują diety  oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.)

UCHWAŁA NR XVII/128/2015

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec w 2016 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO gminy Złocieniec w 2016 roku
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/129/2015

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r..)

UCHWAŁA NR XVII/130/2015

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy Złocieniec opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. )

UCHWAŁA NR XVII/131/2015

w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Złocieniec  - Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w majątek.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVII/132/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVII/133/2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie gminy zwanej dalej "opłatą ryczałtową"
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Układ informacji i powiązań między nimi dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (struktura XML)
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Układ informacji i powiązań między nimi dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (struktura XML)
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVII/134/2015

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 listopada 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 22-12-2015 13:43:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-12-2015 14:08:23