Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVI sesja Rady Miejskiej - 29 października 2015 roku

SESJA NR XVI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 października 2015r.


 

UCHWAŁA NR XVI/106/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVI/107/2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej i w części niezamieszkałej
ZAŁĄCZNIK NR 2 - deklaracja o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy zwanej dalej "opłatą ryczałtową"
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVI/108/2015

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVI/109/2015

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/110/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/111/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r)

UCHWAŁA NR XVI/112/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r)

UCHWAŁA NR XVI/113/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, w których pobiera się opłatę miejscową, wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r)

UCHWAŁA NR XVI/114/2015

w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wyznaczenia terminu płatności opłaty miejscowej dla inkasentów oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz określenia szczegółowego zakresu danych zawartych w tej ewidencji.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVI/115/2015

w sprawie przyjęcia „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Złocieniec”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec
Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złocieniec na lata 2015-2020 - Zgłoszone przedsięwzięcia na terenie gminy Złocieniec mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze gminy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym i źródłami finansowania
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/116/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZAŁĄCZNIK NR 9 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 10 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Z-W załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

UCHWAŁA NR XVI/117/2015

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.
(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r)

UCHWAŁA NR XVI/118/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem gminy Złocieniec do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1: Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/119/2015

w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej gminy Złocieniec  - Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w majątek.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/120/2015

w sprawie podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec.
(Uchwała podlega publikacji w DziennikuUrzędowymWojewództwaZachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 października 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 26-11-2015 07:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Springer - Mokrzycka 26-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 11-01-2016 08:35:56