Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII sesja Rady Miejskiej - 25 czerwca 2015 roku

SESJA NR XII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 25 czerwca 2015r.


UCHWAŁA NR XII/74/2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
bilans z wykonania budżetu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 1 opisowa - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 2 tabelaryczna - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - część 3 wykresy - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/75/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania w roku 2014 procesów, o których mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania) finansowego gminy Złocieniec za rok 2014).
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/76/2015

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/77/2015

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/78/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/79/2015

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocieniec.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/80/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/81/2015

w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/82/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XII/83/2015

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino  ul. Chopina 10 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR XII/84/2015

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR XII/85/2015

w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Złocieniec w zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Zastępcy Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/86/2015

w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Złocieniec w zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R – XXI Zastępcy Burmistrza Złocieńca.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XII/87/2015

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r..
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XII/88/2015

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 25 czerwca 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 28-07-2015 13:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 28-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 28-07-2015 14:12:05