Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2015

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2015


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2015

w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 02.01.2015

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 02.01.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 07.01.2015

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 07.01.2015

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok
2015.

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 07.01.2015

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w Złocieńcu na rok 2015.

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 07.01.2015

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 15.01.2015

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 15.01.2015

w sprawie planu kontroli finansowej w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 15.01.2015

w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej
Rodziny.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 26.01.2015

w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 26.01.2015

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich
wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015
roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 09.02.2015

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 09.02.2015

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 13.02.2015

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 13.02.2015

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Złocieńca.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 13.02.2015

w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w
Złocieńcu do udzielania zaliczek pracownikom tej jednostki.

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 17.02.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 19.02.2015

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Złocieńca

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 25.02.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowaia gminy Złocieniec na zebraniach
współnot mieszkaniowych oraz do głosowania w imieniu gminy nad uchwałami właścicieli
lokali w zakresie objętym porządkiem zebrania.

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 25.02.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowaia gminy Złocieniec na zebraniach
współnot mieszkaniowych oraz do głosowania w imieniu gminy nad uchwałami właścicieli
lokali w zakresie objętym porządkiem zebrania.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 11.03.2015

w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Złocieniec na okres
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 12.03.2015

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 34
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 35
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 36
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 37
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 38
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 39
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 40
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 42
z dnia 01.04.2015

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Zajączka
Złocieniaszka w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 43
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 44
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 45
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 46
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 47
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 48
z dnia 09.04.2015

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 49
z dnia 09.04.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 50
z dnia 09.04.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 51
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 52
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 56
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 57
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 58
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 59
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 60
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 61
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 62
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 63
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 64
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 65
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 66
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 67
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 68
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 69
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 70
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 71
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 72
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 73
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 74
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 75
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 76
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 77
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 78
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 79
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 80
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 81
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 82
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 83
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 84
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 85
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 86
z dnia 18.06.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 87
z dnia 22.06.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 88
z dnia 25.06.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 89
z dnia 25.06.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 90
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 91
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 92
z dnia 29.06.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 93
z dnia 02.07.2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń do spraw referendum i plakatów do spraw
referendum na obszarze gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 94
z dnia 07.07.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 95
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 96
z dnia 10.07.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 97
z dnia 10.07.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 98
z dnia 10.07.2015

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 99
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 100
z dnia 20.07.2015

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw referendum – urzędnika wyborczego
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 101
z dnia 20.07.2015

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do udzielania przed nim
pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 102
z dnia 20.07.2015

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złocieńcu do udzielania
informacji o referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
wyborcom niepełnosprawnym wpisanym do rejestru wyborców.

ZARZĄDZENIE NR 103
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 104
z dnia 20.07.2015

w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec oraz zasad
wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego gminy Złocieniec w ramach budżetu
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 105
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 106
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 107
z dnia 31.07.2015

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 108
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 110
z dnia 10.08.2015

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka
ul. Okrzei 4 w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 111
z dnia 10.08.2015

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Złocieńcu ul. Chopina 10
oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego
zlikwidowana szkoła była ostatnim miejscem pracy.

ZARZĄDZENIE NR 112
z dnia 11.08.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy
Złocieniec w Referendum Ogólnokrajowym zarządzony na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113
z dnia 19.08.2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Złocieńca do ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 114
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 115
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 116
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 117
z dnia 31.08.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złocieńcu.

ZARZĄDZENIE NR 118
z dnia 01.09.2015

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
o Funduszu Sołeckim.

ZARZĄDZENIE NR 119
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 120
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 121
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 122
z dnia 17.09.2015

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE NR 123
z dnia 17.09.2015

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 124
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 125
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 126
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 127
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 128
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 129
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 130
z dnia 02.10.2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Złocieńca do ochrony lokali
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 131
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 132
z dnia 08.10.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie
gminy Złocieniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 133
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 134
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 135
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 136
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 137
z dnia 15.10.2015

w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w
Złocieńcu

ZARZĄDZENIE NR 138
z dnia 16.10.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na
terenie gminy Złocieniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 139
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 140
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 141
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 142
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 143
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 144
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 145
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 146
z dnia 29.10.2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z
prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu

ZARZĄDZENIE NR 147
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 148
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 149
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 150
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 151
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 152
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 153
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 154
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 155
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 156
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 157
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 158
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 159
z dnia 03.12.2015

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i
rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy Złocieniec dla
samorządowych instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 160
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 161
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 162
z dnia 00.00.2015

w sprawie

ZARZĄDZENIE NR 163
z dnia 21.12.2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników
majątkowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Złocieńcu w związku z jego likwidacją z dniem
31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 164
z dnia 21.12.2015

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 22-04-2015 10:23:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuropatnicki 22-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 09-01-2020 08:48:51