Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

IX sesja Rady Miejskiej - 26 marca 2015 roku

SESJA NR IX RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 marca 2015r.


UCHWAŁA NR IX/45/2015

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK - Statut Zespołu Szkół w Złocieńcu ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/46/2015

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Chopina 10 w Złocieńcu.
ZAŁĄCZNIK - Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego dla Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino ul. I Dywizji WP 4 w Złocieńcu
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/47/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/48/2015

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/49/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie  Aktu Założycielskiego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino ul. I Dywizji WP 4 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/50/2015

w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów na terenie gminy Złocieniec, a także określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/51/2015

w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji WP 4a w Złocieńcu oraz Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/52/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  Złocieniec środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2016.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/53/2015

w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/54/2015

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2015.
ZAŁĄCZNIK - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/55/2015

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR IX/56/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/57/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/58/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2015.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/59/2015

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złocieniec na podstawie porozumienia z organem tej administracji.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 18 kwietnia 2015 r.)

UCHWAŁA NR IX/60/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/61/2015

w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z wyłącznym udziałem skarbu gminy Złocieniec pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Złocieńcu.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/62/2015

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na IX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 marca 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 20-04-2015 12:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-04-2015 12:32:14