Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII sesja Rady Miejskiej - 26 lutego 2015 roku

SESJA NR VIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 lutego 2015r.


UCHWAŁA NR VIII/36/2015

w sprawie gminnego programu wspierania rodziny  na terenie gminy Złocieniec na lata 2015 – 2017.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem 1 marca 2015 roku)

UCHWAŁA NR VIII/37/2015

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  budżetu gminy Złocieniec na rok 2015.
ZAŁĄCZNIK NR 1
- Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2015
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VIII/38/2015

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2015 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
OBJAŚNIENIA
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VIII/39/2015

w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.)

UCHWAŁA NR VIII/40/2015

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.)

UCHWAŁA NR VIII/41/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Złocieńcu, ustalenia jej składu oraz przedmiotu działania.
(Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR VIII/42/2015

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wykaz inkasentów
ZAŁĄCZNIK NR 2 - zasady poboru podatków oraz rozliczania kwot pobranych przez inkasentów
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wzór zaświadczenia
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR VIII/43/2015

w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych.
ZAŁĄCZNIK - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR VIII/44/2015

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej -  Targowiska Miejskiego przy ulicy Kasztanowej w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na VIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 lutego 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 20-04-2015 11:10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 20-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-04-2015 11:37:15