Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

V sesja Rady Miejskiej - 29 stycznia 2015 roku

SESJA NR V RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 stycznia 2015r.


UCHWAŁA NR V/27/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - „Lubieszewo”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Złocieniec dla obrębu Lubieszewo w arkuszach oznaczonych 1-A1 do 1A-35 w skali 1:2000
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Lubieszewo”
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec- „Lubieszewo”  inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
(Uchwała  wchodzi w  życie  po  upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR V/28/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Droga na Wyspę Ostrów”.
ZAŁĄCZNIK - mapa
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/29/2015

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2015 rok.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/30/2015

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014 - 2032”.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2014-2032
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2014-2032

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/31/2015

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2015.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR V/32/2015

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR V/33/2015

w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu i Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu w Zespół Szkół z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


 

LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na V sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 stycznia 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 19-02-2015 12:04:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 19-02-2015 12:50:39