Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzenie testamentu allograficznego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-20

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: sporządzenie testamentu allograficznego

I. Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz.93 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek ustny lub pisemny w dowolnej formie,
2) dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3,parter, pokój nr 1
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego - 22,00 zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: nie dotyczy

V. Termin załatwienia sprawy: w dniu stawienia się spadkodawcy i świadków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) oświadczenie wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkobiercy spadek musi być złożone przez spadkobiercę osobiście i ustnie w obecności Burmistrza, Sekretarza Gminy bądź Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz w obecności dwóch świadków;

2) świadkiem nie może być przy sporządzeniu osoba:

a) nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
b) niewidoma, głucha lub niema,
c) nie mogąca czytać lub pisać,
d) nie władająca językiem, w którym spadkobierca składa swe oświadczenie,
e) skazana za fałszywe zeznania,
f) dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia;

3) z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme, głuche i niewidome;

4) spisanie protokołu w miejscu pobytu osoby oświadczającej swą ostatnią wolę następuje po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;

5) oświadczenie spisuje się w formie protokołu, który następnie odczytuje się w obecności osoby oświadczającej swą ostatnią wolę i świadków;

6) protokół podpisują: osoba oświadczająca swą ostania wolę, świadkowie oraz osoba, wobec której wola została wyrażona.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:36:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 30-09-2015 08:53:48