Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym, sporządzenie aktu małżeństwa przed duchownym

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-15

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym, sporządzenie aktu małżeństwa przed duchownym

I. Podstawa prawna:

1) art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U2012, poz. 788 z późniejszymi zmianami);
2) art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2011r., Nr 212 poz. 1264);
3) art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

II. Wymagane dokumenty:

1) w przypadku panny i kawalera:

a) odpisy skrócone aktu urodzenia (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
b) do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość;

2) w przypadku osób rozwiedzionych:

a) odpisy skrócone aktu urodzenia (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
b) odpis skrócony aktu małżeństwa (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocną sentencję wyroku sądu,
c) do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość;

3) w przypadku wdowców:

a) odpisy skrócone aktu urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),
b) odpis aktu zgonu współmałżonka* (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego),
c) do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość;

4) w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

a) odpis aktów stanu cywilnego zgodne ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
b) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu,
c) do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter, pokój nr 1;
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

V. Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

VI. Tryb odwoławczy: wniosek do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia;
2) w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie;
3) w przypadku paszportu niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o zameldowaniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 30-09-2015 08:54:50