Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-14

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

I. Podstawa prawna:

1) art. 53-62a ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz.1264 z późniejszymi zmianami);
2) art.1-9, art.10§1, art.11§1, art.12§, art.13§1, art.14 §1, art.15§1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.2012, poz. 788 ze zmianami);
3) załącznik cz. I kol.3 pkt 1 oraz załącznik cz. I I kol.3 pkt 1 ust.3 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz.1282 z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (sporządza się na miejscu w urzędzie stanu cywilnego);

2) kawaler, panna składają: odpis skrócony aktu urodzenia (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego);

3) rozwiedziony, rozwiedziona lub osoba, której małżeństwo zostało unieważnione składają:

a) odpis skrócony aktu urodzenia (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego),
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego);

4) wdowiec, wdowa składają:

a) odpis skrócony aktu urodzenia (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego),
b) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (wydany w celu zawarcia związku małżeńskiego),
c) odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu nie jest wymagany, jeżeli akt został sporządzony w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego;

5) w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

a) odpis aktów stanu cywilnego zgodne ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
b) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu;
c) do wglądu:

  • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe
  • karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

6) wniosek o wydanie odpisów skróconych aktu małżeństwa;

7) dokumenty do wglądu: dowody osobiste (cudzoziemiec – paszport).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter, pokój nr 1;
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa w kwocie 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa (pobiera się w dniu składania zapewnienia);
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: trzy pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa są zwolnione
z opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem z kompletem dokumentów nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

VI. Tryb odwoławczy: wniosek do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) małżeństwo może zawrzeć osoba mająca ukończone osiemnaście lat, kobieta mająca ukończone szesnaście lat może wystąpić do sądu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa;
2) w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:35:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 30-09-2015 08:55:16