Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-12

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego

I. Podstawa prawna:

1) art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.2012, , poz. 788 ze zmianami);
2) art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212 poz. 1264 ze zmianami);
3) art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318);
4) załącznik cz. I kol.3 pkt 1 oraz załącznik cz. I I kol.3 pkt 1 ust.3 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz.1282 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego
– formularz nr USC-12      ;

2) pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (sporządza się na miejscu w urzędzie stanu cywilnego);

3) kawaler, panna składają - odpis skrócony aktu urodzenia;

4) rozwiedziony, rozwiedziona lub osoba, której małżeństwo zostało unieważnione składają:

a) odpis skrócony aktu urodzenia,
b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o unieważnieniu małżeństwa.

5) wdowiec, wdowa składają:

a) odpis skrócony aktu urodzenia.
b) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
c) odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu nie jest wymagany, jeżeli akt został sporządzony w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego.

6) cudzoziemiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z jego prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (dowód zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą). Dokument musi być tłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;

7) dokumenty do wglądu: dowody osobiste (cudzoziemiec – paszport);

8) wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednej ze stron.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter, pokój nr 1;
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa w kwocie 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa (pobiera się w dniu składania zapewnienia).
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
3) uwagi dodatkowe: trzy pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa są zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: sprawę załatwia się niezwłocznie.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) zaświadczenie jest ważne 3 miesiące;
2) po zawarciu małżeństwa, duchowny jest zobowiązany w ciągu 5 dni przekazać zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa, gdzie zostanie sporządzony akt małżeństwa.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 11-05-2016 07:56:50