Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie w sprawie uznania wyroku rozwodowego orzeczonego po 01 maja 2004 r. w państwach UE

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: postępowanie w sprawie uznania wyroku rozwodowego orzeczonego po 01 maja 2004 r. w państwach UE

I. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – formularz nr USC-05     ;

2) załączniki:

a) oryginał orzeczenia o rozwodzie z klauzulą prawomocności wydane przez sąd plus tłumaczenie na język polski,
b) oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji orz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane również przez sąd (ten sam, który wydał orzeczenie o rozwodzie) oraz tłumaczenie;

3) w przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:

a) oryginału lub wierzytelnego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór – plus tłumaczenie,
b) dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem – plus tłumaczenie.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter, pokój nr 1;
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość:

a) opłata skarbowa za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
b) za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł;

2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000.

V. Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia);

2) osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł;

3) uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:34:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 11-05-2016 08:05:59