Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

USC-10

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

I. Podstawa prawna:

1) art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264 z późniejszymi zmianami);
2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
3) załącznik cz. kol.3 pkt 3 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012, poz.1282 z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą – formularz nr USC-10     ;

2) załączniki:

a) oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane
b) oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa (w przypadku, gdy przedmiotem wpisu jest akt małżeństwa i akt ten nie zawiera takiej informacji). Oświadczenie to składają tylko obywatele polscy,
c) oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa – jeden z małżonków jest obywatelem polskim,
d) oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa – oboje małżonkowie są obywatelami polskimi;

3) w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:

a) w przypadku małżeństwa– odpisy aktów urodzenia* małżonków, oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,
b) w przypadku urodzenia– odpis aktu małżeństwa*, bądź urodzenia* rodziców,
c) w przypadku zgonu– odpis aktu małżeństwa, bądź urodzenia* osoby zmarłej.

4) do wglądu: dokumenty do wglądu dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania).

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Urząd Stanu Cywilnego;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter, pokój nr 1;
3) telefon, fax: 94 36 71 490, 94 36 72 022 fax 94 36 71 618;
4) e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa za wydanie decyzji - 50,00 zł;
2) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000.

V. Termin załatwienia sprawy: decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. Tryb odwoławczy: stronie służy odwołanie od decyzji do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złocieńcu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w USC w Złocieńcu nie jest wymagane okazanie odpisu;
2) wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania wnioskodawcy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 16:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Lachowska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 11-05-2016 08:09:54