Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

SO-05

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U.2015.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

II. Wymagane dokumenty:

1) Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - formularz jest wygenerowany przez urzędnika

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Spraw Obywatelskich;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter , pokój nr 2;
3) telefon, fax: 943672022, 943671618;
4) e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się

V. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia wydane zostanie zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

VI. Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kołobrzeg w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VII. Uwagi dodatkowe:

- Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zgłoszenia , o którym mowa w pkt. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 13:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Celestyna Łuczak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 29-09-2015 10:08:16