Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

SO-07

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: wydanie dowodu osobistego

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. 2015.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

II. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego - może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności wydania dowodu osobistego

2) załączniki:

  Jedna kolorowa fotografia (taka jak do paszportu) o wymiarach 35x45mm, wykonana na   
  jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
  zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą
  osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na
  wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i
  zamkniętymi ustami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  dniem złożenia wniosku)     

3) Do wglądu: Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Spraw Obywatelskich;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter , pokój nr 2;
3) telefon, fax: 943672022, 943671618;
4) e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie pobiera się oplat.

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

VI. Tryb odwoławczy: na decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Uwagi dodatkowe:

1. Powody ubiegania się o dowód osobisty:
    - pierwszy dowód,
    - zmiana danych zawartych w dowodzie,
    - upływ terminu ważności,
    - utrata dowodu, - zmiana wizerunku twarzy,
    - uszkodzenie dowodu,
    - inny.  
2.  Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem: - osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, - osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu których wniosek składa jeden z rodziców, - osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu których wniosek składa opiekun prawny, - osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.  
3. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.  
4. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i  wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. 

INFORMACJA
dotycząca wniosków elektronicznych o wydanie dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Złocieńcu informuje, że zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2021r. Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA z dniem 19 lipca br. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej było możliwe do dnia 26 lipca 2021r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 13:50:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Celestyna Łuczak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-08-2021 13:27:16