Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

SO-10

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427)
2) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.225, poz. 1635) 
 

II. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek  "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego"  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) , wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania

2) Do wglądu:

- Ważny dowód osobisty lub paszport
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:  
a) wypis z księgi wieczystej,
b) umowa cywilno-prawna ,
c) decyzja administracyjna,
d) orzeczenie sądu,

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Spraw Obywatelskich;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter , pokój nr 2;
3) telefon, fax: 943672022, 943671618;
4) e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

2) wysokość: opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł;
3) nr konta bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000;
4) uwagi:
a) nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności meldunkowych,
b) do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wpłaty,
c) pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy: w tym samym dniu. Jako potwierdzenie czynności wydaje się  zaświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca;
2) osoba meldująca się obowiązana jest uzyskać na formularzu zgłoszenia potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia, oraz przedłożyć do wglądu jej tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie;
3) za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnej obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy inna osoba sprawująca faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
4) przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 13:26:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Celestyna Łuczak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 29-09-2015 10:09:15