Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

SO-02

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2010.217.1427)
2) Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.225, poz. 1635) 

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazujący, że czynność
meldunkowa została dokonana wadliwie – formularz nr F1/VI/SO-02     ;

2) aktualny tytuł prawny do lokalu (przydział, odpis z księgi wieczystej) – kserokopia (oryginał do wglądu);

3) wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji - kserokopia (oryginał do wglądu);

4) dowód wpłaty opłaty.

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Spraw Obywatelskich;
2) miejsce: ul. Stary Rynek 3, parter , pokój nr 2;
3) telefon, fax: 943672022, 943671618;
4) e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

IV. Opłaty:

1) wysokość: opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł;
2) nr rachunku bankowego: 56 1020 2847 2425 3001 0000 0000.

V. Termin załatwienia sprawy: w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

VI. Tryb odwoławczy: od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VII. Uwagi dodatkowe: organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 13:00:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Celestyna Łuczak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 10-05-2016 07:51:02