Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Urząd Miejski w Złocieńcu

 

Karta usługi

INDEX

 

IS-09

EDYCJA

 

A

STRONA

 

1/1

Tytuł usługi: przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2012 r. poz. 406 z późn.zm.);
2) uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

II. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
- formularz nr IS-09     ;

III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:

1) nazwa komórki: Referat Infrastruktury Społecznej;
2) miejsce: ul. Wolności 6, I piętro, pokój nr 13;
3) telefon, fax: (094) 36 72022 wew. 42 , (094) 36 71618;
4) e-mail: um.kultura@zlocieniec.pl

IV. Opłaty: nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

1) nagrodę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, jednostki organizacyjnej gminy Złocieniec, organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy Złocieniec, złożony w Referacie Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w terminie do dnia 31stycznia danego roku za rok poprzedni;

2) decyzję w sprawie przyznania nagród podejmuje się w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku. Brak decyzji w tym terminie jest równoznaczny z nieprzyznaniem nagrody w danym roku;

3) nagrody wręczane są uroczyście w związku z Obchodami Dnia Działacza Kultury.

VI. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

VII. Uwagi dodatkowe:

1) ustanawia się doroczną nagrodę gminy Złocieniec za osiągnięcia w kategoriach:
a) twórczości artystycznej;
b) upowszechniania kultury;
c) ochrony kultury;

2) nagroda może być przyznana osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie gminy Złocieniec lub osobom prawnym oraz innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy Złocieniec, w szczególności twórcom , artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury oraz upowszechniania lub ochrony kultury na podstawie całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

3) nagrodę przyznaje się w formie pieniężnej do kwoty 1.000,00 zł w każdej kategorii;

4) nagrodę przyznaje się co roku za rok poprzedni;

5) w każdym roku można przyznać do 3 nagród w każdej kategorii;

6) nagrodę przyznaje Burmistrz Złocieńca;

7) w każdym roku można przyznać do 3 nagród w każdej kategorii.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 31-05-2013 12:26:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dołbniak 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 04-12-2018 09:03:27